En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
10 Temmuz 2017

Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az ÜcretStaj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az  Ücret 

 

                                                                                                        Ahmet Ağar

                                                                                               Sosyal Güvenlik Müşaviri

            I- GİRİŞ:       

 

Okulların kapanması ile birlik staj yapacak olan stajyerler öğrenciler staja başlamışlardır. Bu makalenin konusu, 6764 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 3308 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve yeni düzenlenmelere göre, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerlerinde  staj yapacak olan stajyerlere, işverenlerince ödenmesi gereken ve zorunlu olan en az ücret ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

II- Stajyer Öğrencilere Taban Ücret Olarak Aylık 421,22 TL Verilecektir.

 

Bilindiği gibi, 01.01.2017 tarihinden itibaren işyerlerinde çalıştırılacak olan Stajyerlere ödenecek taban ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak, 6764 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’un 25’inci maddesinde yapılan düzenleme ile işletmelerin öğrencilere vereceği ücretlerin alt sınırları, asgari ücretin net tutarının % 30’u olan aylık  421,22 TL olarak belirlenmiştir.

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun'un 25'inci maddesinde yapılan bu düzenlemeye göre;  aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde % 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin  % 30’u olan 421,22 TL.den aşağı ücret ödenemez.  Bunun üstünde ücret ödemek ise serbest olup, işverenin isteğine bağlıdır.

 ( Net asgari ücret: 1.404,06 X % 30 = 421,22)

 

 Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. 

 

Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

            III- Staj Yapan Öğrencilere Ücret Ödemek Yasal Bir Zorunludur

2017 yılından itibaren personel sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Tüm öğrencilere bu yıl en az net asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) az ücret ödenmeyecektir. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak ödenecek.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından, staj yapılan işyeri işvereni sorumludur.

IV- Staj Yapan Öğrencinin Sigorta Primi, İlgili Kurum Tarafından Ödenecektir.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır.
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 5510 sayılı Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Yani,  kısa vadeli sigorta kolları prim oranı olan % 2 olarak uygulanacaktır.   

Ancak, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, aylık asgari ücret tutarından fazla olmayanlar hakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu durumda olanlar, 5510 sayılı Kanunu 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 33.üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan ödenekle karşılanır. Yani  Bunlar için prim yükümlüsü işveren olmayıp, stajyeri gönderen kurumdur.

V- Sonuç

01.01.2017 tarihinden itibaren işyerlerinde Staj yapmak amacıyla çalıştırılacak olan stajyer öğrencilere işverenlerince ödenecek en az aylık ücret, yasal asgari ücretin net tutarının % 30’undan az olamayacaktır. 2017 yılı için belirlenmiş olan 1.777,50 TL aylık yasal asgari ücretin net tutarı, bekar ve çocuksuz bir işçinin Asgari Geçim İndirimi dahil, 1.404,06 TL. dir. Bu tutardaki aylık net asgari ücretin  % 30’u ise, aylık 421,22 TL’ye tekabül etmektedir.

 

İşverenler isterlerse, stajyerlere bu taban ücretin üstünde ücret ödemek mümkündür ve serbesttir. Bu ise tamamen işverenin isteğine bağlıdır.

 

Geleceğimiz olan tüm genç öğrencilere, gerek staj dönemlerinde ve eğitimleri süresince ve gerekse yaşamları boyunca  sonsuz başarılar diliyorum.  Bu yazı 1,064 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 15 Ekim 2018 İş Kazası Olduğu Gün İşçinin Ücreti ve Primi Ödenecek Mi ?
  • 27 Ağustos 2018 İşçinin İşe Geç Gelmesi İşverene Haklı Nedenle Fesih Hakkı Verir Mi ?
  • 26 Haziran 2018 Yeni İşyeri Açan gençlerin primleri Hazine Tarafından Ödenecek
  • 17 Mayıs 2018 İşçi ve İşverenler Arasında Çıkacak Uyuşmazlıklarda Arabulucuya Başvuru Zorunluluğu Getirilmiştir
  • 15 Mart 2018 İşverenler İçin SGK Tarafından Getirilen Yeni Kolaylıklar ve Yapılan Düzenlemeler
  • 13 Şubat 2018 İŞVERENLERE 6 PUANLIK İLAVE SİGORTA PRİM TEŞVİKİ İNDİRİMİ 2018 YILI SONUNA KADAR UZATILDI
  • 8 Ocak 2018 Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri İdari Para Cezaları
  • 12 Aralık 2017 01.01.2018 Tarihinden İtibaren 50 den Fazla İşçinin Çalışacağı İşyerleri Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemine Da
  • 10 Temmuz 2017 Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az Ücret
  • 12 Haziran 2017 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması
  • 29 Mayıs 2017 Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği
  • 2 Mayıs 2017 SGK Teşvik Yasağında Yeni Dönem
  • 2 Mart 2017 Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacak
  • 4 Ocak 2017 İşverenlerce Çalışanlarına Verilen Hatıra Altını İle Şehir İçi Yol Yardımı Sigorta Primine Tabi Tutulacak mı?
  • 21 Kasım 2016 BAĞ-KUR KAPSAMINDA ÇALIŞANLARA 5 PUANLIK PRİM İNDİRİMİ, DOĞUM YAPAN KADINLARA KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKI G
  • 19 Eylül 2016 SGK Prim Ve İdari Para Cezası Borçların Yeniden Yapılandırılması
  • 11 Temmuz 2016 Kapıcılık ve Büro Gibi Az Tehlikeli Bütün İşyerleri İçin Doktor Ve İş Güvenliği Uzmanı Çalıştırma Zorunluluğu M
  • 30 Mayıs 2016 Doğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Ve Ücretlerin Bankaya Yatırılması İle İlgili Yapılan Düzenlemeler
  • 6 Mayıs 2016 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  • 1 Şubat 2016 İşverenlerin 100 Liralık Sigorta Primi Hazinece Karşılanacak

  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  ana sayfanız </ title> arasında başlığı <- XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M -> Sen üzere doğrulama kimlik koyabilirsiniz comment <meta name = "alexaVerifyID" content = " XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M "/> Yoksa, kendi meta tag <meta name = "keywords" content = "keyword1, KEYWORD2, XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M "/> Ya da, anahtar kelime olarak </ head> <body> İçeriğiniz burada. Doğrulama kimliği olacak DEĞİL buradan koyarsanız saptanabilir. </ body> </ html> </div> </body> </html> <span style="color:#e3e3e3;">55051 µs </span>