En Sıcak Konular

Burcu Şensoy


Burcu Şensoy
3 Ocak 2018

İş Güvencesiİş Güvencesi

İş Hukukunun en önemli konularından biri olan işçinin çalışması ve İş Hukukunun en önemli amaçlarından biri olan iş sözleşmesinin devamının koruma altına alınması iş güvencesi ile sağlanmaktadır. İşin devamlılığının sağlanması işçilerin kendilerini güvende hissetmeleri kadar işverenlerin işyerinin istikrarı vb. durumları da önemlidir.

İş Kanununun 18.maddesi uyarınca “Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması” başlığı altında, iş güvencesine ilişkin hükümlerden yararlanabilmek için gerekli koşullar belirtilmiştir. Aynı maddeye göre iş güvencesi koşullarından yararlanabilmek için işçinin        “ Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesi…” ile çalışıyor olması gerekmektedir. Bu sayısal sınırlamanın nedeni küçük işverenlerin iş güvencesi koşullarının kendilerinin uygulamakta zorlanacakları düşüncesidir. Anayasa Mahkemesi kendisine açılan bir davada iptal istemini şu gerekçe ile reddetmiştir: “18. maddeyle getirilen 30 veya daha fazla işçi çalıştırma koşulunun işveren aleyhine değiştirilmesi durumunda işveren bakımından oluşacak ek mali külfetlerin kayıt dışı uygulamalara neden olabileceği, ayrıca iş güvencesi ile oluşabilecek ağır mali yükten küçük işletmelerin uzak tutulması amaçları gözetildiğinde, dava konusu kuralla getirilen şartlarla işçi ve işveren arasında kurulan dengede bir ölçüsüzlük bulunmamaktadır.”

İşçi sayısının belirlenmesinde işverenin aynı iş kolunda birden fazla işyeri varsa, işyerinde çalışan işçi sayısının tespitinde bu yerlerdeki toplam işçi sayısı esas alınır. Yargıtay otuz işçi sayısının belirlenmesinde belirli-belirsiz süreli, tam-kısmi süreli, daimi-mevsimlik iş sözleşmesi ile çalışanlar arasında bir ayrım yapılmadan dikkate alınacaklarını belirtmiştir. Her ne kadar konumu itibariyle iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayan işveren vekilleri ve yardımcıları iş yerinde çalışan işçi sayısında dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yargıtay konuya ilişkin bir kararında, işletmede genel müdür veya yardımcısı unvanına sahip olmanın iş güvencesi kapsamı dışında kalma sonucunu doğurmayacağını önemli olanın bu kişiye temsil yetkisinin verilip verilmediği ve işletmenin tamamını yönetip yönetmediğinin tespiti olduğu şeklinde karar vermiştir. İşçi sıfatı taşımayan çırak, stajyer ve meslek öğrenimi gören öğrencilerle süreksiz işlerde çalışanlar, geçici (ödünç) iş ilişkisiyle çalışanlar ve alt işverenin işçileri bu sayının hesabında dikkate alınmazlar. İşçi ile işveren otuz işçi ölçütünün sağlanmadığı bir durumda anlaşarak veya toplu iş sözleşmesi ile böyle bir durumda işçinin iş güvencesi hükümlerinden yararlanabileceğini belirleyebilirler.

18.madde göz önünde bulundurulduğunda askı sürelerine veya ücretli, ücretsiz izne ilişkin bir sınırlamaya yer verilmediğinden bu sürelerin de altı aylık kıdeme dâhil edilmesi gerekmektedir. Kıdemin başlayacağı tarihte, iş sözleşmesinin yapıldığı tarih değil, işçinin işe başladığı tarih esas alınır.

Bazı işverenler işçinin altı ayının dolmasına kısa bir süre kala iş akdini feshedebilirler. Böyle bir feshin hukuki sonucunun ne olacağı noktasında farklı görüşler vardır. Böyle bir durumda işveren fesih hakkını kötüye kullanmış olacağından işçi kötüniyet tazminatına hak kazanır. Bir diğer görüşe göre altı aylık kıdemin tamamlanmasıyla iş güvencesi kapsamına girecek bir işçinin iş akdinin bu sürenin dolmasına kısa bir süre kala feshedilmesi halinde işçi iş güvencesi kapsamında kabul edilmelidir.

Süreli fesih hakkı geçerli nedenlerin varlığına bağlı olup bu nedenlerin ispat yükü işverene aittir. Aksi halde işveren işçinin işe iadesi, özel bir tazminat (iş güvencesi tazminatı) ve boşta geçen sürelere ilişkin işçinin ençok dört aya kadar ücretinin ödeneceği durumları ile karşı karşıya kalacaktır. İş güvencesi kapsamı dışında kalanlar için fesih serbestisi geçerlidir.          Yargıtay iş güvencesi tazminatın belirlenmesinde, yıllık ücretli izinle ilgili kıdem sürelerinin dikkate alınması gerektiğini öngörmekte ve buna göre iş güvencesi tazminatı miktarının işyerindeki kıdemi;

 • 6ay – 5 yıl arasında kıdemi olan işçi için, 4 aylık ücreti tutarında
 • 5yıl – 15 yıl arasında kıdemi olan işçi için, 5 aylık ücreti tutarında
 • 15 yıldan fazla kıdemi olan işçi için, 6 aylık ücreti tutarında

Olması gerektiğine ve ayrıca feshin sebebine göre bu miktarlarda azami sınır olan 8 aya kadar çıkabileceğine hükmetmiştir. İş güvencesi tazminatı 10 yıllık zamanaşımı süresine tabi iken 25.10.2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile beş (5) yıla indirilmiştir. Bu yazı 487 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 17 Nisan 2018 Yıllık Ücretli İzin
  • 10 Nisan 2018 Ücret Garanti Fonu
  • 3 Nisan 2018 Kısa Çalışma Ödeneği
  • 26 Mart 2018 Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma
  • 19 Mart 2018 Asgari Ücret
  • 6 Mart 2018 Ücret Hesap Pusulası
  • 13 Şubat 2018 ÜCRET
  • 6 Şubat 2018 Toplu İşçi Çıkarma
  • 30 Ocak 2018 İşverenin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
  • 23 Ocak 2018 İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı
  • 16 Ocak 2018 İş Sözleşmesinin Feshi İçin Geçerli Sebepler
  • 3 Ocak 2018 İş Güvencesi
  • 26 Aralık 2017 Süreli Fesih Ve İhbar Tazminatı
  • 5 Aralık 2017 Engelleri Aşmak İçin
  • 28 Kasım 2017 İş Sözleşmesi Kavramı Ve Türleri-2
  • 22 Kasım 2017 İş Sözleşmesi Kavramı Ve Türleri
  • 17 Kasım 2017 Özel İstihdam Büroları
  • 7 Kasım 2017 Geçici İş İlişkisi
  • 31 Ekim 2017 İş Kanununda İşyerinin Devri
  • 25 Ekim 2017 İş Kanununda İşçi Kavramı

  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  ana sayfanız </ title> arasında başlığı <- XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M -> Sen üzere doğrulama kimlik koyabilirsiniz comment <meta name = "alexaVerifyID" content = " XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M "/> Yoksa, kendi meta tag <meta name = "keywords" content = "keyword1, KEYWORD2, XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M "/> Ya da, anahtar kelime olarak </ head> <body> İçeriğiniz burada. Doğrulama kimliği olacak DEĞİL buradan koyarsanız saptanabilir. </ body> </ html> </div> </body> </html> <span style="color:#e3e3e3;">36071 µs </span>