En Sıcak Konular

Ayrışma değil birleştirmeden, yıkmadan değil imar etmeden yanayız

26 Şubat 2016 21:09 tsi
Ayrışma değil birleştirmeden, yıkmadan değil imar etmeden yanayız AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Hangi karanlık zihniyetle Diyarbakır'ı, Cizre'yi, Silopi'yi yıkarlarsa yıksınlar, hazırlanan eylem planıyla bütün bu tahribatı giderecek ve oraları yeniden mamur ve inşa edeceğiz" dedi.

“Ayrışma değil birleştirmeden, yıkmadan değil imar etmeden yanayız”

 Şubat 26, 2016 - 8:12:00

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, "Hangi karanlık zihniyetle Diyarbakır'ı, Cizre'yi, Silopi'yi yıkarlarsa yıksınlar, hazırlanan eylem planıyla bütün bu tahribatı giderecek ve oraları yeniden mamur ve inşa edeceğiz" dedi.

Mehdi Eker, TBMM Genel Kurulunda, 2016 yılı bütçesi üzerinde AK Parti Grubu adına yaptığı konuşmada, partisince kurulan hükümetlerin 14. bütçesinin görüşüldüğünü hatırlattı.

Samimi ve gerçekçi olduklarını dile getiren Eker, kısa, orta ve uzun vadeli tedbirler aldıklarını, gündelik yaşam ve popülizmden uzak durduklarını, milletin ihtiyaç, sorun ve beklentilerini düşündüklerini ifade etti.

Ekonomide önemli reformlar yaptıklarını, birçok alanda önemli başarılar sağlandığını ve küresel krizler yaşandığı dönemde Türk ekonomisinin güçlenmeye devam ettiğini anlatan Eker, FED'in faiz artışı, Çin ekonomisindeki yavaşlama, emtia fiyatlarındaki düşüş, jeopolitik gerginlikler, siyasi belirsizlikler, Karadeniz ve Akdeniz havzasındaki gelişmelerin muhtemel risk faktörleri olduğunu kaydetti. Eker, "Bunları dikkate alarak kendimizi hem korumak hem de ekonomik büyümemizi gerçekleştirmek durumundayız. AK Parti, böyle zamanlarda milletinden aldığı güçle ve kadroların birikimiyle bu sorunları aşacak. Güzel bir geleceği hazırlayacaktır" diye konuştu.

AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye ekonomisinin, dünyanın örnek gösterdiği büyük kazanımlar sağladığını bildiren Eker, bunlardan birinin güçlü büyüme performansı olduğunu vurguladı. Son 13 yıldaki büyüme hızının yüzde 4,7 olduğuna işaret eden Eker, son 5 yılda OECD içinde en hızlı Türkiye'nin büyüdüğünü kaydetti.

Eker, 2015 için ortalama yüzde 4'lük büyüme beklediklerine dikkati çekerek, "Türkiye, buna göre de dünyada en hızlı büyüyen ilk 7 ülke içinde. Kişi başı gelirde 3 kat artış sağlandı. Türkiye rekabet gücü yüksek ülke konumuna geldi. 2007 sonrasında yaklaşık 7 milyon kişiye ilave istihdam yaratıldı. Türkiye, tek haneli enflasyonu AK Parti iktidarlarında gördü. Etkin mali politikalarla borçlar azaldı. Faizler düştü. Vatandaşın hakkını faizciye değil, kendisine hizmet olarak aktardık. Faizlerde indirim yapılmasaydı, ekonomi güçlenmeseydi 980 milyar lira para faize gitmiş olacaktı" değerlendirmesinde bulundu.

Son 13 yılda büyük yatırım ve dev projelerin hayata geçtiğini belirten Eker, toplam yatırım tutarı 140 milyar dolar olan 21 mega projenin başladığını, bir kısmının bittiğini ve bir kısmının devam ettiğini söyledi.

AK Parti'nin seçim öncesinde verdiği vaatleri kısa sürede gerçekleştiren parti olduğunu dile getiren Eker, 2 ay içinde seçim beyannamesinde yer alan vaatlerin büyük kesimini hayata geçirdiklerini söyledi. Eylem planıyla sonuç odaklı ve çözümü hedefleyen yaklaşımla vaatlerin ele alındığını ve tarihte örneği çok az görülecek sürat ve başarıyla sağlandığını, her alanda önemli düzenleme ve yenilikler yapıldığını anlatan Eker, eylem planındaki 20 reform vaadinden 10'unu 2 ayda uygulamaya koyduklarını, vadettikleri 44 icraatin 36'sının gerçekleştirildiğini kaydetti.

 

"Kürt kardeşlerimiz bilecek..."

Eker, Ortadoğu'da yeni sınırlar çizilmeye çalışıldığını, bu arada da Türkiye'nin iç meselelerinin çözümünün engellenmesine dönük özel çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, bunların bir takım terör örgütlerince yönlendirildiğini bildiklerine dikkati çekti. "Biz Mezopotamya'da, Ortadoğu'da hangi şehirde olursa olsun yapılan bu tür eylemlerin aslında farklı örgütler tarafından yapılsa da gerisindeki zihniyetin akrabalık oluşturduğunu biliyoruz" diyen Eker, şöyle devam etti:

"Palmira şehrini yıkan zihniyet ile Diyarbakır'da Sur içinde Kurşunlu Camisi'ni yakan zihniyetin akraba olduğunu biliyoruz. Ölümden beslenen, nekrofil düşünceye sahip zihniyetin bir gün Mezopotamya'da, bir gün Türkiye'nin güneydoğusunda, başka bir şehirde ya da Ankara'da yaptığı eylemler, aslında Türkiye'nin barış ve çözüm çabasını engellemeye dönüktür. AK Parti hükümetleri olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması için 65 milyar liralık yatırım yaptık. Bu sadece GAP ve DAP eylem planlarında uyguladığımız, hayata geçirdiğimiz yatırım bütçesidir. Önümüzdeki 5 yıllık planda da bu bölgeye 49 milyar lira para harcanacak. 2014-2019 sürecinde inşallah bunları hayata geçireceğiz. Ne kadar yakılır yıkılırsa biz bu yakılıp yıkılan yerleri tamir edecek, inşa edecek bir güce sahibiz ve bunu hayata geçireceğiz. AK Parti olarak felsefemiz, nefrete karşı muhabbet, şiddete karşı merhamet, ölüme karşı hayat, öldürmeye karşı yaşatmaktır. Ayrışma değil birleştirmeden, tahrip etmeden değil inşa etmeden, yıkmadan değil imar etmeden yanayız. Hangi karanlık zihniyetle Diyarbakır'ı, Cizre'yi, Silopi'yi yıkarlarsa yıksınlar, hazırlanan eylem planıyla bütün bu tahribatı giderecek ve oraları yeniden mamur ve inşa edeceğiz. Böylece o bölgede yaşayan Kürt kardeşlerimiz bilecekler ki atalarının yaptığı tarihi eserleri kim yakıyor, kim yıkıyor, yıkılan tarihi eserleri kim inşa ediyor, kim yapıyor, kim onların çocuklarını ölüme gönderiyor, kim onların cesetlerinden siyasi rant elde etmeye çalışıyor, kim onların çocuklarına umut ve hayat veriyor. Bunu Türkiye'de yaşayan Kürt kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bu süreç içinde inşallah bilecek. Bu süreç içerisinde terör örgütleri hangi amaca hizmet ederse etsinler, onlara çağrımız, bu beyhude çabadan vazgeçin, ölüme karşı hayatı savunun. Türkiye'de bu manada hepimizin yapması gereken, hayata, barışa ve çözüme sahip çıkmaktır."

 

"Yürek yangınlarına diyecek bir şey yok"

AK Parti hükümetleriyle ilgili çok karanlık odaklar tarafından algı üretme çabası bulunduğunu ifade eden Eker, bunlardan birinin "Çözüm Süreci'nin AK Parti tarafından bozulduğu" yönündeki haksız ve mesnetsiz iddia olduğuna işaret etti. "Eğer böyle bir şey olsaydı, AK Parti hükümetleri Türkiye'de 2002 yılından itibaren OHAL'in kaldırılması başta olmak üzere Kürtçe dilinin kullanılması, konuşulması, geliştirilmesi, siyasi propagandaların Kürtçe yapılması dahil birçok eylemi hayata geçirmezdi" değerlendirmesinde bulunan Eker, şöyle konuştu:

"Bütün bunları kardeşliğe inandığımız, çözüme inandığımız için ve bütün bu çabaları gerçekte bu ülkenin medeniyet değerlerine olan inancımızın gereği olarak yaptık. Herkes bilir ki şiddet ve terörle hiçbir zaman, hiçbir şey elde edilmez. Sadece ölüm getirir, ölümden başka hiçbir şey getirmez. Kini, nefreti ve ölümü artırmanın hiç kimseye, hiçbir şekilde faydası yok. Kendini de diğer masum insanları da hunharca katleden bir zihniyete methiyeler düzmek, onu kutsallaştırmak ne siyasi olarak ne etik olarak doğru değildir ve hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Ortadoğu'da bütün bunlar yapılmaya çalışılırken biz hep, Türkiye'de meseleyi bizden yıllar önce başkaları tarafından yapılmış olan hataların sonuçlarını düzeltmeye, onları tamir etmeye kalkıştık. Ama ne zaman ki Türkiye bu alanda halkıyla belirli bir uyum sağlayıp belirli bir noktaya geldi, devreye bir takım karanlık odaklar girdi. 2013 yılı, bunun tam kırılma noktasıdır ve tekrar içeriden dışarıdan bu karanlık güç odakları Türkiye'nin iç barışını bozmaya, Türkiye'nin bu önemli meselesini barış içerisinde çözmesini engellemeye kalkıştılar. İşin aslı, esası budur. Yıllardır Ortadoğu'da olan biten her şey de Türkiye'de gelişen olaylar da aslında bütünüyle bu meselenin etrafındadır. Diyarbakır'da tarihi Sur şehrini, Amida şehrini yeniden inşa edeceğiz. Oradaki Selçuklulardan, Romalılardan, Osmanlılardan kalan bütün eserlerin sahibi biziz. Kürt kardeşlerimizin de Türk kardeşlerimizin de Arap kardeşlerimizin de hepsinin yanındayız. Onlarla birlikte o şehri yeniden inşa edeceğiz."

Diyarbakır'da Fatih Paşa Camii'nin yanında Surp Giragos Kilisesi'nin de tahrip edildiğini anımsatan Eker, şehir merkezindeki kiliseler, camiler, hamamlar, kervansaraylar ve sivil mimari örneklerin hepsinin ciddi şekilde imar edilmesinin gündemleri ve programlarında olduğunu belirtti.

Eker, "Orada bin 123 tescilli yapı var. Bunun 908'i sivil mimarlık örneği, 215'i de anıtsal değerdeki kültür varlığıdır. Bunların hepsini inşallah yeniden inşa edecek, ihya edecek ve vatandaşlarımızın zarar ziyanlarını da mutlaka gidereceğiz. Tabii yürek yangınlarına diyecek bir şey yok. Yürek yangınlarına söyleyeceğimiz şey de, ne olur onlara yüreğinizi rehin etmeyin ve bu yürek yangınlarını gerçekleştirenlere karşı sesinizi yükseltin. Sesinizi yükseltin ki Türkiye'de barış da kardeşlik de çözüm de el ele hepimiz tarafından birlikte gerçekleşsin" şeklinde konuştu.Bu haber 1,425 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  ana sayfanız </ title> arasında başlığı <- XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M -> Sen üzere doğrulama kimlik koyabilirsiniz comment <meta name = "alexaVerifyID" content = " XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M "/> Yoksa, kendi meta tag <meta name = "keywords" content = "keyword1, KEYWORD2, XBTrUzHmSZ5AHbWiWoCq7Mqa83M "/> Ya da, anahtar kelime olarak </ head> <body> İçeriğiniz burada. Doğrulama kimliği olacak DEĞİL buradan koyarsanız saptanabilir. </ body> </ html> </div> </body> </html> <span style="color:#e3e3e3;">33503 µs </span>