En Sıcak Konular

Metin Başer
www.resulkurt.com E. Vergi Müfettişi
Metin Başer
9 Kasım 2009

Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu UygulamasıVERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI

Ülkemizde karşılıksız servet intikali vergiye tabidir.  İntikal iki yoldan olmaktadır.       

Birincisi; Ölen bir kimseden miras ve vasiyet yoluyla başkalarına geçen servet olup, Veraset Vergisine tabi tutulur.

İkincisi; Hayatta olan kişiler arasında bağış yoluyla geçen servet intikali olup, İntikal Vergisine tabi tutulur.

Veraset ve İntikal Vergisi Türkiye’de bulunan mallar ile ivazsız (Karşılıksız) olarak mal iktisap edenin T.C. vatandaşı olması esasına göre belirlenmiştir. Buna göre;

v      Malları nerede olursa olsun muris (miras bırakan kişi) veya tasarrufu yapan şahıs T.C. tabiiyetinde ise,

v      Muris  veya tasarrufu yapan kim olursa olsun (Türk veya yabancı) malları Türkiye Cumhuriyetinde ise vergiye tabi olacaktır.

        Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun 1. maddesine göre; aşağıdaki mal intikalleri Veraset ve İntikal Vergisine tabiidir.

 • T.C. vatandaşı bir kişiden T.C. vatandaşı bir kişiye karşılıksız mal intikali (mallar ister Türkiye’ de olsun, ister yurt dışında olsun)
 • T.C. vatandaşı bir kişiden yabancı uyruklu bir kişiye karşılıksız mal intikali (malın Türkiye’de olması veya yabancı tebaanın Türkiye’de ikamesi halinde)
 • Yabancı uyruklu kişiden, yabancı uyruklu kişiye karşılıksız mal intikali (malların Türkiye’de olması halinde)
 • Yabancı uyruklu kişilerden T.C. vatandaşı kişiye karşılıksız mal intikali (nerde ve kimden olursa olsun intikal eden mallar.)

        Aşağıda gösterilen intikaller Veraset ve İntikal Vergisinden müstesnadır(istisnadır) :

v      Veraset tariki ile intikal eden ev eşyası ile murise ait zat eşyası ve aile hatırası olarak muhafaza edilen tablo, kılıç, madalya gibi eşya;

v      Değerleri Veraset İntikal Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre belirlenen menkul ve gayrimenkul mallardan evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ (Alt soy,çocuk.çocuk çocuğu) ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinin (2009 yılı için)  107.604.-TL sı (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 215.336.-TL sı;

v      İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 2.481.-TL.sı Veraset ve intikal Vergisinden müstesnadır.

v      Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerin 2.481.-TL. sı istisna olarak dikkate alınacaktır.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi:

v     Veraset tarikiyle vaki intikallerde ölen kimsenin diğer suretle vukua gelen intikallerde tasarrufu yapan şahsın ikametgahının, hükmi şahıslarda ve diğer teşekküllerde merkezlerinin bulunduğu;

v     Muris veya tasarrufu yapan şahsın bu ikametgahı yabancı bir memlekette ise Türkiye’ deki son ikametgahının bulunduğu;

Muris veya tasarrufu yapan şahsın Türkiye’ de hiç ikamet etmemiş veya son ikametgahı tespit olunamamış ise Maliye Bakanlığının tayin edeceği; Yer vergi dairesine verilir ve Veraset İntikal Vergisi bu dairelerce tarh olunur.

v     Yabancı memleketlerde bulunan mükellefler beyannamelerini Türkiye konsolosluklarına verirler.

v     Beyannamenin her mükellef için ayrı ayrı veya müştereken verilmesi mümkün bulunmaktadır.

v     Beyannameler taahhütlü olmak şartı ile posta ile de gönderilebilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi: Veraset ve İntikal Vergisi Beyannameleri,

     1.Veraset tarikiyle vuku bulan intikallerde:

 • Ölüm Türkiye’ de vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye’ de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içinde, mükelleflerin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde;
 • Ölüm yabancı bir memlekette vuku bulmuş ise mükelleflerin Türkiye’ de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, mükellefler müteveffanın bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden sekiz ay içinde;
 • Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi takip eden bir ay içinde;
 1. Diğer suretle vaki intikallerde:

Malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içinde  Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilir.

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamelerine Eklenecek Belgeler :

 1. Veraset İlamı, Ölüm ve Mirasçı Bildirimi
 2. Murisin(ölenin) son ikametgahının bulunduğu muhtarlıktan alınacak olan ikametgah senedi
 3. Mirasçılara intikal eden taşınmazların tapularının ve bu taşınmazlara ait emlak bildiriminin bir örneği
 4. Muristen kalan ve beyannamede indirim olarak dikkate alınan borçlara ait belgeler
 5. Muristen bankada mevduat hesabı kalmış ise bu hesabın durumunu varsa faizini gösteren ilgili banka şubesinden alınacak yazı
 6. Muristen otomobil veya diğer herhangi bir motorlu taşıt, deniz aracı, gemi, yat, vs. kalmış ise bu araçlara ilişkin iki adet sicil örneği veya ruhsat fotokopisi

        Matraha dahil unsurlardan ipotek alacağı da ipoteğe mevzu teşkil eden malın adresinin, ipotek senedinin tarih ve numarasının bildirilmesi gerekir.

        Hibe işlemlerinde ise vergi dairesinde aranan beyanname dışındaki belgeler şunlardır:

·         Hibe eden ve hibe alanın nüfus cüzdanı örneği ve ikametgah ilmühaberi

·         Tapu Sureti

·         Emlak Vergisi Bildirirminin tasdikli sureti.

        Bu belgeler Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesine eklenir.

Veraset ve İntikal Vergisi aşağıda yazılı nispetler üzerinden alınır.

2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

2009 YILI 2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ 2009 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ

 

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı

(%)

İlk 160.000 TL için

1

10

Sonra gelen 350.000 TL için

3

15

Sonra gelen 760.000 TL için

5

20

Sonra gelen 1.500.000 TL için

7

25

Matrahın     2.770.000 TL’yi aşanı için

10

30

 

Veraset ve İntikal Vergisinde Ödeme Zamanı :

·         Veraset yoluyla intikalde Vergi tahakkukundan itibaren (3) yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte ödenir.

·         Çekiliş, talih oyunları ve diğer intikallerde 1 ay içinde tamamı ödenir.Bu yazı 11,512 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Ağustos 2020 Bazı Hizmet Sektörlerin De Katma Değer Vergisi Oranları İndirildi
  • 1 Haziran 2020 Binek Otomobillerin Alışında Ödenen Vergilerin Durumu, Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kaydı
  • 16 Mart 2017 İCRA DAİRESİNE YATIRILAN AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİNDE VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENİ
  • 17 Şubat 2017 SAĞLIK ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ HİZMETİN KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ KDV TEVKİFATI KALDIRILDI
  • 24 Mart 2016 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI
  • 27 Ağustos 2015 Sağlık Sektöründe KDV Tevkifatı
  • 2 Temmuz 2015 Değer Artış Kazancı Hesaplanması Ve Uygulaması
  • 29 Mart 2014 Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum
  • 25 Şubat 2014 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Konut İstinası Uygulaması
  • 25 Aralık 2013 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA, BORDRO VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK
  • 7 Aralık 2013 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
  • 23 Ocak 2012 EMLAK ÜZERİNDEKİ VERGİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 29 Aralık 2011 Genel sağlık sigortasında gelir testi
  • 4 Temmuz 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 16 Haziran 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 9 Kasım 2009 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması
  • 9 Ekim 2009 Şirket Ortağının Sahip Olduğu İşyeri İçin Kira Ödemesi Yoksa Ne Olacak?
  • 18 Ağustos 2009 Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımı
  • 28 Temmuz 2009 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktorların Vergilendirilmesi, Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Zorunluluğu
  • 24 Nisan 2009 Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,810 µs