En Sıcak Konular

Metin Başer
www.resulkurt.com E. Vergi Müfettişi
Metin Başer
4 Temmuz 2011

AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİAVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun 164 ve166'ncı maddelerinde, avukatlık ücreti tanımlanmakta ve kaynakları itibariyle, sözleşmeye bağlı olarak iş sahibinden sağlanan vekâlet ücreti ile dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenen vekâlet ücreti olmak üzere iki ayrı vekalet ücretinden söz edilmektedir.

Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 65'inci maddesinde, her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğu belirlenmiş olup aynı kanun maddesinde, serbest meslek faaliyetinin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlere işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılması olduğu ifade edilmiştir. 

Gelir Vergisi  Kanunun 94'üncü maddesinde, tevkifat yapmaya zorunlu olanlar sayılmak suretiyle belirlenmiş olup anılan maddenin 2/b bendinde, yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden %20 oranında tevkifat yapılacağı hükme bağlanmıştır. Söz konusu Kanunun 98'inci maddesinde, 94'üncü madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların tevkif ettikleri vergileri, ertesi ayın yirmi üçüncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirecekleri düzenlenmiş olup 119'uncu maddesinde, yapılan vergi tevkifatının vergi kesenler tarafından beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılacağı hükmedilmiştir. Öte yandan GVK'nın 121'nci maddesi hükmünce, bu Kanuna göre kesilmiş bulunan vergiler, beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir.

Yukarıda yer alan yasal hüküm ve açıklamalara göre, kazanılan dava sonunda kaybeden tarafa yüklenilen ve icra müdürlüğü vasıtasıyla tahsil edilen tutar, serbest meslek kazancı olarak gelir vergisinin konusuna girmekte olup gelir vergisi tevkifatının ödemeyi yapan şirket tarafından üstlenilmesi gerekmektedir. Buna göre, avukata ödenen vekâlet ücretine istinaden düzenlenecek serbest meslek makbuzunda, icra müdürlüğünce ödenen ücret, brüt ücret olarak kabul edilecektir.

Bu bağlamda, icra dairesi tarafından ödenen brüt tutar içerisinde içyüzde oranı ile katma değer vergisi hesaplanacak olup brüt ücretten katma değer vergisi çıkarıldıktan sonra kalan tutar ise, hem katma değer vergisinin hem de stopaj gelir vergisinin matrahı olacaktır. 

Örnek:

Serbest avukat olarak çalışan Avukat, kazandığı bir davaya ilişkin olarak müvekkilimden aldığım vekâlet ücreti dışında davalı olan X Anonim Şirketinden icra dairesi vasıtasıyla karşı taraf ücreti olarak KDV dahil 80.000-TL tahsil etmiştir.

Buna göre serbest meslek makbuzunun aşağıdaki şekilde düzenlenmesi gerekmektedir:

Katma Değer Vergisi (80.000 x 18/118) 12.203,38-TL

Brüt ücret (80.000-12.203,38)                                             67.796,62 TL

Gelir Vergisi Tevkifatı                                             (-)       13.559,32 TL

(67.796,62 x %20) 13.559,32 TL

Katma Değer Vergisi                                                          12.203,38 TL

(67.796,62 x %18) 12.203,38 TL

Katma Değer Vergisi Dâhil Ödenmesi Gereken              66.440,68 TL

(67.796,62 + 12.203,38 - 13.559,32)

Bu şekilde hesaplanan ve serbest meslek makbuzunda gösterilen gelir vergisi tevkifatının ise, Gelir Vergisi Kanunu'nun 94'üncü maddesi uyarınca tevkifat yapmaya mecbur olanlar arasında yer alan ve ödemeyi yapan (x) Anonim Şirketi tarafından vergi sorumlusu sıfatıyla Muhtasar Beyanname ile beyan edilmesi gerekmektedir

Bu yazı 6,399 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Ağustos 2020 Bazı Hizmet Sektörlerin De Katma Değer Vergisi Oranları İndirildi
  • 1 Haziran 2020 Binek Otomobillerin Alışında Ödenen Vergilerin Durumu, Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kaydı
  • 16 Mart 2017 İCRA DAİRESİNE YATIRILAN AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİNDE VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENİ
  • 17 Şubat 2017 SAĞLIK ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ HİZMETİN KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ KDV TEVKİFATI KALDIRILDI
  • 24 Mart 2016 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI
  • 27 Ağustos 2015 Sağlık Sektöründe KDV Tevkifatı
  • 2 Temmuz 2015 Değer Artış Kazancı Hesaplanması Ve Uygulaması
  • 29 Mart 2014 Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum
  • 25 Şubat 2014 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Konut İstinası Uygulaması
  • 25 Aralık 2013 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA, BORDRO VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK
  • 7 Aralık 2013 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
  • 23 Ocak 2012 EMLAK ÜZERİNDEKİ VERGİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 29 Aralık 2011 Genel sağlık sigortasında gelir testi
  • 4 Temmuz 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 16 Haziran 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 9 Kasım 2009 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması
  • 9 Ekim 2009 Şirket Ortağının Sahip Olduğu İşyeri İçin Kira Ödemesi Yoksa Ne Olacak?
  • 18 Ağustos 2009 Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımı
  • 28 Temmuz 2009 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktorların Vergilendirilmesi, Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Zorunluluğu
  • 24 Nisan 2009 Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  10,351 µs