En Sıcak Konular

Kaplıca parası SGK’dan

5 Ekim 2019 11:24 tsi
Kaplıca parası SGK’dan Sosyal Güvenlik Kurumu belli şartlarda alternatif tedavileri de karşılıyor. Bunlardan birisi de kaplıcalar. İşte o detaylar

Kaplıca parası SGK’dan

SGKRehberi

Normal şartlar altında kendi isteğiyle işten ayrılan bir işçi, haklı bir gerekçesi yoksa kıdem tazminatı alamazken; 15 yıl ve 3600 gün şartını taşıyan işçi kıdem tazminatını alabilmektedir.


Sosyal Güvenlik Kurumu belli şartlarda alternatif tedavileri de karşılıyor. Bunlardan birisi de kaplıcalar. İşte o detaylar
Soru: "Uzun süredir romatizma ağrılarım, kireçlenmeye bağlı rahatsızlıklarım var. SGK kaplıca tedavisini karşılıyor mu? Nimet SARIKAYA
Cevap: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sadece sigorta işlemleri ile ilgili olmayıp sağlık konularında da önemli hizmetler yapıyor.
Çalışanların, emeklilerin ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanması bu çalışmalar neticesinde gerçekleşiyor. Yine imkanı olmayan vatandaşların Genel Sağlık Sigortası (GSS) primleri de bu anlamda devlet tarafından karşılanarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor.
SGK, Sağlık Uygulama Tebliği'nde yaptığı değişiklikle kaplıca tedavilerini de sağlık sigortası yardımları kapsamına almıştır ve bu kapsamda SGK gerekli şartları sağlayan kişilerin kaplıca tedavisi, yol, refakatçi ve gündelik masraflarını karşılamaktadır.
Ancak bu sağlık yardımlarından yararlanabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekir.

BU ŞARTLAR İSTENİYOR
Bu şartların başında "resmi sağlık kurumlarınca en az bir fiziksel tıp ve rehabilitasyon veya tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzman hekiminin yer aldığı sağlık kurulları tarafından sağlık kurulu raporu alınması" gelmektedir ve bu raporda tanı, önerilen tedavi, seans ve gün sayısı bilgilerinin yer alması zorunludur.
Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde tedaviye başlanamaması halinde yeniden sağlık kurulu raporu düzenlenmesi gerekir. Kaplıca tedavilerine ilişkin yol, gündelik ve refakatçi giderleri, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporuna dayanılarak karşılanır.
Kaplıca tedavisine gerek görülenler, Sağlık Bakanlığı'nca işletme izni verilen kaplıca tesislerine müracaat edebilir.
Raporda refakatin tıbben gerekli olduğunun belirtilmesi (18 yaşını doldurmamış çocuklar için aranmaz) ve tedavinin yapıldığı tesis tarafından refakatçi kalındığının belgelenmesi halinde refakatçinin yol giderleri ve gündelikleri de SGK tarafından karşılanmaktadır.
Kaplıca tedavilerinde yol gideri, tedavinin sağlanabildiği en yakın kaplıca tesisinin bulunduğu yerleşim yeri esas alınarak ödenir. Hangi tesislerin işletme iznine sahip olduğunu gösteren listenin SGK'nın internet sayfasında yayınlandığını ve bu listeden seçim yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

 

 Mülga 1475 Sayılı İş Kanunun yürürlükte bulunan 14. Maddesine istinaden, SGK’dan yazı alarak istifa edilmesi halinde hangi şartlarda Kıdem tazminatı alınacağı konusunda en önemli ayrıntı İlk işe giriş tarihidir.

15 yıl 3600 gün şartını yerine getiren ve kıdem tazminatı almaya hak eden çalışanların, 08.09.1999 tarihinden önce sigortalılık süresinin başlamış olması gerekmektedir. Yani Kıdem Tazminatı ödenmesine ilişkin şartlardan birisi 15 yıl ve 3600 gün sigortalılığın yerine getirilmesidir. Buna göre, 08.09.1999 tarihinden önce işe başlayan sigortalılar, adına emeklilik için sigortalılık süresini ve prim gün sayısını doldurup emekli yaşını beklemeleri halinde kıdem tazminatı ödenmektedir. 15 yıl ve 3600 gün sayısının aynı işyerinde tamamlanması gerekmiyor. Bu süreler tüm çalışma hayatı boyunca çalıştığı işyerleri ve sigortalılık süreleri dikkate alınır. Fakat kıdem tazminatı hesaplanırken sadece son çalıştığı işyerindeki çalışma süresine karşılık gelen değer baz alınır.
08/09/1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arasında ilk sigortalılığı başlamış kişiler için, sigorta yılı dikkate alınmaksızın 7000 prim günü ya da 4500 prim günü ve 25 yıl sigortalılık şartı ile yaşı beklemek üzere SGK’dan yazı alarak istifa edilmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanılacaktır.


BORÇLAR MİRAS KALIR MI
Soru: Eşimin kendine ait bir tamirhane dükkanı vardı, yanında da bir işçi çalıştırıyordu. Yaklaşık 6 ay önce rahatsızlandı ve tedavi süreci içinde çok fazla işlerle ilgilenemedi. Ne yazık ki eşim bu rahatsızlığı sonucunda vefat etti. Dükkanı da eski işçisine devrettik. Eşim çalışan işçisinin sigortasını 4 ay SGK'ya bildirmeyi ihmal etmiş. Ceza öder miyim? (İSMİ SAKLI)
Cevap: SGK'nın prim ve her türlü alacağının tahsilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Bu kanunda ve 5510 sayılı Kanunda, borçlunun ölümü halinde idari para cezalarından doğan borçların terkin edilip edilmeyeceği veya mirasçılarından tahsil edilip edilmeyeceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Anayasanın 38 inci maddesinde "Ceza sorumluluğu şahsidir" hükmü yer almaktadır. Türk Ceza Kanununa göre de, "Ceza sorumluluğu şahsidir.
Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz." Anılan hükümlerden, şahısların işledikleri idari veya adli suçlara istinaden gerek adli, gerekse idari merciler tarafından verilen cezaların yalnızca o kişiye yönelik olarak infaz edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, 5510 sayılı Kanunda idari para cezasının borçlusu olan gerçek kişi işverenin ölümü halinde, idari para cezalarından doğan kurum alacağının mirası reddetmemiş mirasçılarından takip edilip edilmeyeceği yönünde bir düzenleme bulunmamakla birlikte, Anayasa ve Türk Ceza Kanununda yer alan "Cezaların Şahsiliği" ilkesi gereğince, Kurum alacağının (borçlunun mirasçılarından takip edilmeksizin) tahsilinden vazgeçilir. Buna karşın, tüzel kişilere yönelik olarak verilen idari para cezalarının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememiş olması nedeniyle, 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takibe geçilen ortaklar ve/ veya kanuni temsilcilerin ölümü halinde, mirası reddetmemiş mirasçılardan bu alacakların takibine devam edilir.

ASKER YAKININA SAĞLIK
Soru: Yakın zamanda er olarak askere gideceğim. Evimizde tek çalışan bendim ve askerlik için işten ayrılmam gerekecek. Benim yokluğunda annemin ve babamın sağlık güvencelerinin kalmayacağından endişe ediyorum. Annemin ve babamın sürekli tedaviyi gerektiren rahatsızlıkları var. Benim askerde olduğum dönemde sağlık güvenceleri için ne yapılması gerekiyor? S. YAVUZ

Cevap: 5510 sayılı Kanun'da yapılan değişiklikle askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanların askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasında, primleri ilgili kamu idaresi tarafından karşılanmak suretiyle genel sağlık sigortalısı sayılması sağlanmıştır.
Bu kapsamda, askerlik hizmeti için silah altına alınan kişiler, anne ve babalarına bakmakla yükümlü iseler, diğer bir ifadeyle anne ve babalarının geçimlerini askere giden çocukları sağlıyorsa, askerlik süresince anne ve baba, bakmakla yükümlü olunan kişi sıfatıyla genel sağlık sigortalısı olurlar.
Böylece tedavileri herhangi bir kesintiye uğramadan sağlık sigortası yardımlarından yararlanabilirler.
Askere giden çocuğun genel sağlık sigortalısı sayılacağı dönemlerin askere sevk tarihi ile terhis tarihi arasını kapsayacağını, ayrıca bu haktan, yedek subay öğrencileri ve adaylarının askere sevk tarihi ile yedek subay nasıp tarihi arasında, askeri öğrenci adayları ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrenci adaylarının ise intibak eğitimine başladıkları tarih ile yemin ettikleri tarih arasında yararlanabileceklerini belirtelim.Bu haber 1,616 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,586 µs