En Sıcak Konular

Bumin Doğrusöz
www.bumindogrusoz.com

Bumin Doğrusöz
16 Mayıs 2019

Mayıs ayının ek yükümlülükleriMayıs ayının ek yükümlülükleri 

Mayıs ayı, muhtasar, KDV veya geçici vergi beyannamesi verilmesi gibi klasik yükümlülüklerin dışında gerek maddi gerek şekli pek çok mali yükümlülüğün toplandığı aydır. Bu nedenle bizde bu yazımızda bu yükümlülükleri, her yıl olduğu gibi, bir hatırlatma olarak yine listeleyelim istedik.

1. Emlak vergisi taksit dönemi

Bina, arsa ve arazilerin idarelerce belirlenmiş değerleri üzerinden alınan emlak vergisinin birinci taksidinin bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitin ise Kasım ayı içerisinde ödenmesi gerekiyor.

Öte yandan emlak vergisinin % 10’u oranında hesaplanacak Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payı’nın birinci taksitinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca işyerlerine ait çevre temizlik vergilerinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekiyor. Çevre temizlik vergisi konutlarda su faturalarına dahil edilerek tahsil edildiğinden, konutlar için bu yükümlülük söz konusu değil.

Gerek emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin gerek Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Katkı Payının ikinci taksiti, kasım ayı içerisinde ödenecektir.

2. Vergi levhasının tasdiki

Gelir vergisi mükelleflerinden ticari ve mesleki kazanç sahiplerinin, büro sahibi zirai kazanç sahiplerinin, adi şirketlerle kolektif ve adi komandit şirketlerin vergi levhalarını bu ay içerisinde, internet vergi dairesinden elektronik ortamda almaları gerekmektedir. Bu yükümlülük kurumlar vergisi mükelleflerinden sermaye şirketleri için de geçerlidir. 
Elektronik ortamda alınacak vergi levhaları zaten gerekli onay kodunu içereceğinden, - eski uygulamalardaki gibi - ayrıca vergi dairesine tasdik ettirilmesi veya bir yeminli mali müşavire yahut serbest muhasebeci mali müşavire veyahut yahut bir serbest muhasebeciye tasdik ettirilmesi gerekmemektedir.

Alınan vergi levhalarının iş yerlerine asılması zorunluluğu yoktur. Vergi levhasının ihdas sebebi, vergi bilincinin oluşturulmasında kamuoyu baskısından yararlanmaktır. Ancak asma yükümlülüğünün kaldırılması ile bu amaçtan uzaklaşılmıştır. O halde bu levhanın niçin alındığı ve neye hizmet ettiği sorularının yanıtları açıkta kalmıştır. Bize göre, asma yükümlülüğünün yeniden getirilmesi gerekmektedir.

Asılmayan bu levhalar saklanılmak ve istenildiğinde ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi, özel usulsüzlük cezasına yol açacaktır.

3. Yabancı sermayeli şirketlerle irtibat bürolarının bildirim yükümlülükleri

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliği’ne göre, yabancı sermayeli şirketlerle irtibat bürolarının, söz konusu yönetmeliğin ekinde yer alan Bilgi Formlarını, bu ay içerisinde bir önceki yıla göre doldurarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne bu ay içerisinde göndermeleri gerekmektedir. ^

4. Veraset ve intikal vergisi taksiti

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu ile veraset vergisinin üç yılda ve altı taksitte ödenmesi gerekmektedir. Kanunda bu taksitlerin her yıl mayıs ve kasım aylarında ödenmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla bu yıla düşen veraset vergisi tutarının birinci taksitinin de bu ay içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

5. Yatırım indirimi stopajı

2018 yılı kurumlar vergisi beyannamesinde yatırım indiriminden yararlanan mükelleflerin, indirim konusu yaptıkları tutarın, Gelir Vergisi Kanunu’nun Ek 1 ila 6 no’lu mülga maddelerine göre yatırım indirimine hak kazandıkları kısmı üzerinden %19.8 oranında kesinti yaparak muhtasar beyannamelerinde beyan etmeleri ve mayıs ayının 26. günü akşamına kadar ödemeleri gerekmektedir. Bu stopajın yapılması, kâr dağıtımı yapılmış olunması koşuluna bağlı değildir. Dolayısıyla söz konusu istisna kazanç dağıtılmasa da bu stopajın yapılması gerekmektedir.
Gelir Vergisi Kanunu’na 4842 sayılı Kanun’la eklenmiş ancak daha sonra mülga olmuş 19. maddesine göre yatırım indiriminden yararlananlar ile 24 Nisan 2003 tarihinden önce yapılan başvurulara istinaden düzenlenen teşvik belgesi kapsamında yatırım yapan mükelleflerden bu tarihten sonraki yatırım harcamalarını anılan yeni hükme göre yatırım indiriminden yararlandırmayı tercih edenlerin yararlandıkları yatırım indirimi tutarı üzerinden, %19.8 oranında stopaj yapmaları söz konusu değildir.

6. Elektrik üretimi lisans harçları

Harçlar Kanunu’nun 113. maddesi ile getirilen hidrolik kaynaklara dayalı elektrik üretimi lisans yıllık harçları, her yıl kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine elektrik üretim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı üzerinden (üreticilerin kendi ihtiyaçları için kullandıkları elektriğin bedeli hariç) (binde 15 oranında) tahakkuk ettirilir ve mükellefe tebliği yapılmaksızın mayıs ayı içerisinde ödenmesi gerekmektedir.

7. Denetim kuruluşları yetkilendirilme harçları

Harçlar Kanunu’nun yine 113. maddesine dayanılarak alınan Denetim Kuruluşları Yetkilendirme Belgesi Harcı’nın kurumlar vergisi beyanname verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayri safi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir. Bu harç da ayrıca tebliğ edilmez ve mayıs ayı içinde ödenmek durumundadır.

8. Döviz kredisi kullananlar

Yurt içi veya dışından döviz üzerinden veya dövize endeksli kredi kullananların bu krediler toplamının 15 milyon Amerikan dolarını aşması ve denetim ve bildirim yükümlülüğünde olmaları durumunda denetimlerinin bu ay sonuna kadar tamamlanması gerekmektedir.


Bu yazı 308 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 29 Ağustos 2019 İbraz etmeme halinde ispat yükü
  • 27 Ağustos 2019 Defter ve belgelerin zayi olması
  • 22 Ağustos 2019 Yurtdışından alınan krediler
  • 20 Ağustos 2019 Eksikliği duyulan dava: Yorum davası
  • 6 Ağustos 2019 2019 yılının arızi kazançları
  • 1 Ağustos 2019 Gecikme faizinin tarhı
  • 30 Temmuz 2019 Yine yeniden yeni Varlık Barışı
  • 23 Temmuz 2019 Tahsilatta dolmayan zamanaşımı
  • 18 Temmuz 2019 Bir garip yükümlülük: Turizm Payı
  • 16 Temmuz 2019 Konkordato konusu borçlar ve şüpheli alacak karşılığı
  • 11 Temmuz 2019 Kurumlar Vergisinin güncel sorunları
  • 9 Temmuz 2019 Tatiller birleşmesi ve temyiz süresi
  • 4 Temmuz 2019 6183 sorunları paneli
  • 2 Temmuz 2019 Aranmayan k?r payları Hazineye yatmayıp gelir yazılacak
  • 27 Haziran 2019 Aklı olan limitet şirkete ortak olmaz
  • 20 Haziran 2019 Vergi dava dilekçelerinde ilk inceleme
  • 20 Haziran 2019 2019 yılında elde edilen kar paylarında vergileme
  • 13 Haziran 2019 Uyumlu mükelleflerde vergi indirimine ilişkin özelgeler
  • 30 Mayıs 2019 Vergi ödeme vergisi sürüyor
  • 28 Mayıs 2019 Aynı konuda iki farklı özelge
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34

  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  15,596 µs