En Sıcak Konular

Resul KurtResul Kurt
31 Temmuz 2020

Sigortasız işçi çalıştıranlara para cezası var!İşverenlere getirilen bir takım yükümlülüklere uyulmasını sağlayabilmek için bazı müeyyideler, idari para cezaları getirilmiştir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları, anılan Kanunun “Kurumca verilecek idari para cezaları” başlıklı 102 nci maddesinde SGK idari para cezaları,

- Belgelere bağlı yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

- İşyeri defter, kayıt ve belgelerini ibraz etmeyenler ile işyeri kayıtları geçersiz olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

- Bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

- SGK’nun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarına engel olanlar hakkında uygulanacak olan idari para cezaları,

Başlığı altında düzenlenmiştir. Görüleceği üzere, doğrudan sigortasız işçi çalıştırmaya yönelik bir para cezası yoktur. Sadece süresinde verilmemiş sigortalı işe giriş bildirgesi, aylık prim ve hizmet belgesi/Muhtasar prim hizmet beyannamesi, sigortalı işten ayrılış bildirgesi gibi kurumca belirlenen belgeleri vermemeye yönelik para cezaları uygulanmaktadır.

İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİ VERMEME CEZASI

Sigortalı işe giriş bildirgesinin, istisnalar haricinde işe başlamasından en az bir gün önce https://uyg.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap linki üzerinden verilmesi gerekmektedir.

Buna göre sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesine ilişkin farklı durumlara göre farklı tutarlarda idari para cezası uygulanır.

İPC TUTARLARI

İşverenlerce, öngörülen yasal süreler geçirildikten sonra kendiliğinden verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgelerine, her bir sigortalı için bir aylık asgari ücret tutarında,

Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya SGK Müfettiş ve Denetmenleri tarafından yapılan tespitlerden ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde (bahse konu bildirgelerin asıl veya ek nitelikte olduğu ve işverenlerce veya SGK tarafından re’sen düzenlendiği üzerinde durulmaksızın), her bir sigortalı başına aylık asgari ücretin iki katı tutarında,

Yukarıda belirtilen denetim elemanı, mahkeme kararı ya da kurumlardan alınan yazılardan sigortasız çalıştırıldığı tespit edilenler hariç olmak üzere, sigortalı işe giriş bildirgesi verilmediğinin SGK kayıtlarında yapılan incelemeler sonucunda tespit edilmesi durumunda her bir sigortalı için aylık asgari ücret tutarında,

İşyeri esas alınmak suretiyle sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmemesine ilişkin fiilin; mahkemenin karar tarihinden, SGK Müfettiş ve Denetmenlerinin tespit tarihinden, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanlarının rapor tarihinden, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi veya belgelerin Kuruma intikal tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrarı halinde, bildirgeyi vermekle yükümlü olanlar hakkında bu defa her bir sigortalı başına aylık asgari ücretin beş katı tutarında,

İdari para cezası uygulanacaktır.

KİMLERE İNDİRİM VAR

Ancak, yasal verilme süresi geçtikten sonra sigortalı işe giriş bildirgesinin ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların ilgililerce, yapılacak tebligat tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde uygulanan cezalara dörtte bir oranına karşılık gelen tutar üzerinden idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca idari para cezalarının, SGK’na itiraz edilmeden veya yargı yoluna başvurulmadan önce tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde bu defa idari para cezasının dörtte üçü tahsil edilecektir.Bu yazı 266 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Ağustos 2020 Ekonomide normalleşme için vergi barışı şart!
  • 7 Ağustos 2020 Erteleme mi gelmeli, yoksa iptal mi?
  • 4 Ağustos 2020 Apartman Ve sitelere KDV indirimi şart
  • 31 Temmuz 2020 Sigortasız işçi çalıştıranlara para cezası var!
  • 28 Temmuz 2020 Bu kodlara dikkat! SGK çalışmalarınız iptal olabilir?
  • 24 Temmuz 2020 KÇÖ ve Nakdi Ücret Desteği'nden yararlanacak işçilerde eksik gün kodu
  • 24 Temmuz 2020 Dikkat, bu süreyi kaçırana ceza var!
  • 18 Temmuz 2020 Bunları yapmayana ceza var!
  • 17 Temmuz 2020 SGK işyeri dosyalarının birleştirilmesi
  • 14 Temmuz 2020 Vergi barışı gelecek mi?
  • 10 Temmuz 2020 İşçinin kıdem tazminatı tavanı arttı
  • 10 Temmuz 2020 Yüksek emekli maaşında "ABO"ya dikkat!
  • 7 Temmuz 2020 Yüksek emekli maaşı almak için ne yapılmalı!
  • 4 Temmuz 2020 İki konuya öteleme gelecek mi?
  • 3 Temmuz 2020 Kimlik bildirimine elektronik ayar geldi
  • 30 Haziran 2020 Kısa çalışmaya uzatma geldi
  • 26 Haziran 2020 VERBİS kaydını yapmayana ceza yağacak
  • 26 Haziran 2020 İş güvenliğinde 1 Temmuz sendromu
  • 23 Haziran 2020 Kıdem tazminatı'nda hangi model geliyor?
  • 19 Haziran 2020 Kıdem tazminatı kalkıyor mu?
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  7,948 µs