En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
30 Mayıs 2016

Doğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Ve Ücretlerin Bankaya Yatırılması İle İlgili Yapılan DüzenlemelerDoğum İzni Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Ve Ücretlerin Bankaya

Yatırılması İle İlgili Yapılan Düzenlemeler

 

Ahmet  Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri           

                                                                            

            I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi son birkaç ay içinde, çalışma hayatı ile ilgili çok önemli bazı yeni düzenlemeler ve mevcut uygulamalarda değişiklikler yapılmıştır.

 

Bunlardan birisi, 29.01.2016   tarihinden itibaren yürürlüğe giren 6663 sayılı Gelir Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857  sayılı İş Kanununda, doğum sonrası kısmi süreli çalışma  ile ilgili yapılan düzenleme, bir diğeri ise ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle, 01.06.2016 tarihinden itibaren 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesi ile ilgili getirilen  zorundadır.

 

Bu makalenin konusu,  kadın işçiye doğum yapması halinde doğum öncesi ve doğum sonrası verilecek doğum izninin bitiminden sonra ve talebi halinde kısmi süreli çalışma şekil ve şartları ile 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenlerin işçilere ait ücretlerini bankadaki hesaplarına yatırması zorunda olduklarına ilişkin açıklamalar olacaktır.

 

II-  Doğum İzni Bittikten Sonra Sigortalının Talebi Halinde Kısmi Süreli Çalışma:

 

            6663 sayılı Kanunun 21. maddesiyle yapılan ve doğum yapacak olan kadın sigortalıları ve eşlerini ilgilendiren bu düzenlemeye göre, İş Kanunu’nun 74. maddesindeki doğumdan önce 8  ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16  haftalık doğum izni ve ön görülen diğer izinlerin bitiminden sonra, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar anne veya babadan birisi kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecektir. Bu talep işveren tarafından uygun karşılanacak ve geçerli fesih nedeni sayılmayacaktır. Yani işveren, işçinin işyerinde kısmi süreli çalışmasına müsaade edecektir. Ancak, anne veya babadan birinin çalışmaması halinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacaktır.


a)  Kısmi Süreli Çalışmaya Devam Ederken Tam Zamanlı Çalışmaya Dönmesi:

 

Doğum sonrası kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, aynı çocuk için bir daha bu haktan faydalanmamak üzere tam zamanlı çalışmaya dönebilir. Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam zamanlı çalışmaya başlaması durumunda yerine işe alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecektir. Bu haktan faydalanmak veya tam zamanlı çalışmaya geri dönmek isteyen işçi, işverene bunu en az bir ay önce yazılı olarak bildirecektir.

 

b) Doğum Sonrası 6 Aya Kadar Yarım Gün Çalışma Yapılabilecek:

 

6663 sayılı Kanunun 22. maddesiyle 4857 sayılı İş Kanunun 74. maddesinde yapılan düzenlemeye göre, doğum sonrası kadın sigortalının istemesi halinde 6 aya kadar işyerinde yarım gün çalışabilecektir.

 

İş Kanunu’ndaki doğum sonrası kullanılan analık hali izninin bitiminden itibaren  çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla  ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış  çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere, istekleri halinde birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay ve sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilecektir. Çoğul doğum yapılmış olması halinde bu sürelere 30’ar  gün eklenecektir. Çocuğun engelli doğması halinde  bu süre 360 gün olarak verilecek ve kullanılacaktır. Bu şekilde yarım gün çalışan anneye ayrıca süt izni verilmeyecektir.

 

c) Evlat Edinenler de Kısmi Süreli Çalışma Hakkından Yararlanabilecektir:


Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya eşlerden birsi tarafından  evlat

edinenler de çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kısmi süreli çalışma hakkından aynen faydalanabilecektir.

 

Çalışma hayatına yeni girmiş olan doğum sonrası işyerinde kısmi süreli çalışmanın hangi sektör veya işlerde yapılabileceği ile bu uygulamaya ilişkin usul ve esaslar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Ancak buna ilişkin uygulama yönetmeliği Bakanlık tarafından henüz çıkarılmamıştır.

 

            d)  Yarım Gün Ücretsiz İzinli Olanlara Yarım Çalışma Ödeneği Verilecek:

 

            4447 sayılı Kanuna, 6663 sayılı Kanuna  eklenen Ek 5. maddeye göre, doğum ve evlat edinme nedeniyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz süresince, İş-Kur tarafından doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği verilecektir. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenecektir. Doğum ve evlat edinme sonrası ödenecek yarım çalışma ödeneğinin günlük  miktarı, asgari ücretin günlük brüt tutarı kadar olacaktır.

 

            Yarım gün çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için işçinin doğum tarihinden  veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması ayrıca, haftalık çalışma süresinin  yarısı kadar yani, 22,5 saat fiilen çalışmış olması gerekir.

            Ayrıca söz konusu yarım çalışma ödeneği için doğum ve evlat edinme sonra analık hali izninin bittiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Türkiye İş Kurumuna yarım çalışma belgesi ile müracaat etmesi gerekir. Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara,  bu durumlarının devamı süresince ayrıca yarım çalışma ödeneği verilmeyecektir.

 

            Yarım çalışma ödeneği ile ilgili olarak işverenin yanlış ve hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle Kurum tarafından yapılmış olan yersiz ödemeler, kanuni faiziyle birlikte  işverenden tahsil edilecektir.   

 

            e) Yarım Çalışma Ödeneği Alanların Primleri İş-Kur Tarafından  Ödenecektir:

 

Doğum ve evlat edinme sonrası haftalık çalışma süresinin  yarısı kadar fiilen kısmi süreli çalışma yapanların yarım günlük sigorta primleri, asgari ücret üzerinde % 32,5 oranında işçi ve işveren payları olarak yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan SGK’ya ödeneceğinden dolayı, ayda 30 gün çalışmış gibi hesaplanacak ve emeklilik için gün kayıpları olmayacaktır.

 

 

 

III- 5 ve Üzerinde İşçi Çalıştıran İşverenler, İşçi  Ücretlerini Banka Kanalıyla

      Ödenmek  Zorundadır.

 

Bilindiği gibi, Ücret, Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 21.05.2016 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmelikte yapılan// yapılan değişiklik ile  daha önce 10 ve üzerinde  işçi çalıştıran işverenlerin ücretleri bankalar kanalıyla ödemek zorunluluğu, 5 işçi çalıştıran işverenler için de getirilmiştir. Yapılan bu  yeni düzenlemeye göre;

 

01.06.2016 tarihinden itibaren 5 ve üzerinde işçi çalıştıran işverenler ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar aracılığıyla ödemek zorundadır.

 

Beş kişiden az işçi çalıştıran işyerlerinde ücretlerin banka aracılığı ile ödenme zorunluluğu bulunmamaktadır. 5 işçinin hesabında aynı işverene ait Türkiye genelinde tüm işyerlerinde çalışanların toplam sayısı dikkate alınacaktır.

 

4857 sayılı İş Kanunu’nun 102/a maddesi hükmü uyarınca,Türkiye genelinde en az beş işçi çalıştıran işverenler tarafından ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın özel olarak işçi adına açılan banka hesabına yatırılmaması durumunda,  2016 yılında her işçi ve ay için  161,00 TL idari para cezası kesilecektir. Bu cezaya muhatap olunmaması için  Haziran ayından itibaren, bütün işçilerin  aylık ücretlerinin, işçilere ait  banka hesaplarına yatırılması gerekmektedir. Bu yazı 3,675 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 27 Ağustos 2021 5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,366 µs