En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
2 Mart 2017

Yeni İşe Alınacak İşçiler İçin İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacak31.12.2017 Tarihine Kadar Yeni İşe Alınacak  İşçiler  İçin     

                     İşverenlere Sigorta Primi Desteği Yapılacak     

              Ahmet Ağar

  Sosyal Güvenlik Müşaviri                                                      

I- GİRİŞ:

 

Bilindiği gibi, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3. maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 17. madde ile  özel sektör işverenlerince 01.02.2017 tarihinden 31.12.2017 tarihine kadar, mevcut çalışan sigortalı sayısına ilave olarak işe alınacak olan işçilerin, asgari ücrete takabül eden bütün sigorta primi ve gelir vergisi İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.  

 

Bu makalenin konusu, 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile özel sektör işverenlerine getirilmiş olan sigorta prim desteğinden kimlerin nasıl ve ne şekilde yararlanacakları ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

II- 31.12.2017 Tarihine Kadar İşverenlere Getirilen Prim Ve Vergi Desteği:

 

1- 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan yeni bir düzenlemeye göre, 01.02.2017 tarihinden, 31.12.2017 tarihine kadar işe alınacak olan her bir sigortalı için geçerli olmak üzere, özel sektör işverenleri tarafından işe alınacak olan işçilerin, aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri de dahil tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak ve destek tutarı İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

            Buna örnek olarak, ayda 30 gün çalışan bir sigortalı için 30 X 22,22 = 666,60 TL tutarında sigorta prim indirmi yapılacaktır. Bu da, 1.777,50 TL olan asgari ücretin % 37,50  olan işçi ve işverenin ödeyeceği tüm sigorta prim tutarına denk gelmektedir.  (1.777,50 X 37,50 = 666,57)

 

            2- Ayrıca, işe alındıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2017 tarihine kadar uygulanmak üzere, ücretlerinin 2017 yılında uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir. Bu şekilde gelir vergisi stopajı teşvikinden yararlananlar, diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli gelir vergisi stopajı teşviklerinden yararlanamayacaktır.

  III- Sigorta  Primi Ve Vergi Desteğinden Kimler  Nasıl Yararlanacak:

 

  İşverenlerin sigorta prim ve vergi desteğinden yararlanabilmeleri için işe alınacak olan işçilerin;

 

  1- 01.02.2017 tarihinden itibaren özel sektör işverenlerince Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından ve İş Kur kanalıyla işe alınmaları,

 

  2- İşe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, yani en az son üç aydan beri işsiz olmuş olmaları,

 

3-     2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki işyerinde çalışan 

sigortalı sayısına ilave sayıda olmaları,

 

Gerekmektedir.

Bu şartları ihtiva eden ve bu nitelikteki işçileri işe alan işverenler, asgari ücret üzerinden

hesaplanmak üzere, sigorta primi ve vergi desteğinden yararlanacaktır.

 

IV- Sigorta  Primi Ve Vergi Desteğinden Yaralanamayacak Olanlar:

 

            1- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma veremeyenler,

2- yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi,

            3- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar, prim ve vergi desteğinden yararlanamazlar.

 

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu prim ve vergi desteğinden yararlanacaktır.

 

 4- 687 sayılı Kanunla getirilen sigorta primi ve vergi desteği; kamu idarelerine ait işyerleri, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri ile 2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri ile Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

5- Bu maddeyle düzenlenen destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamaz.

 

V- Sonuç:

 

Özel sektör işverenleri tarafından 2017 yılı sonuna kadar yeni işe alınacak  ve yukarıda IV. Bölümde belirtilen şartları taşıyan işçilere uygulanmak üzere getirilmiş olan ve asgari ücrete kadar olan ücretler üzerinden tahakkuk edecek işçi ve işverenin bütün sigorta primi ve gelir vergisi  işverenden alınmayarak, İşsizlik Fonundan karşılanacaktır.

 

            İşverenlere maddi anlamda son derece önemli avantajlar sağlayan bu uygulamadan yararlanacak olan işverenlerin, oldukça kârlı çıkacakları bir gerçektir.   

                                                                                                  Bu yazı 1,595 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,569 µs