En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
29 Mayıs 2017

Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim DesteğiToplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Sigorta Prim Desteği

                                                                                                                                                              

                                                                               Ahmet AĞAR

                                                                                 Sosyal Güvenlik Müşaviri

I- GİRİŞ:

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 71 inci Maddesi Uyarınca 2017 Yılında Sağlanacak Destek Tutarının Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulunun daha önceki kararında, 20.05.2017 tarih ve 10326 sayılı kararı ile değişiklik yapılarak, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere asgari ücret desteği,  prime esas günlük kazancı 164,70 TL  ve altında olanlara da uygulanacağına karar verilmiştir.

 

Bu makalenin konusu, Toplu İş Sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde aylık 4.941,00 TL ve altında ücret alanların yararlanabilecekleri sigorta prim desteğinin uygulanması ile açıklamalar olacaktır.

 

 II- Halen Aylık 3.330,00 TL ve Altında Ücret Alanların Yararlandığı Prim Desteği:

 Bilindiği gibi, 5510 sayıılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun  geçici 71 inci maddesi uyarınca, 2017 yılında özel sektör işverenlerine sağlanacak sigorta prim desteği tutarının belirlenmesine ilişkin  olarak, Bakanlar Kurulu’nun 22.02.2017 tarihili Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9865 sayılı Kararına göre, 4/a kapsamında (emekliler hariç) haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerce; 2017 yılı için sağlanacak olan asgari ücret destek tutarına esas gün sayısının tespitinde dikkate alınacak sigorta primine esas kazanç 110 TL, günlük destek tutarı ise 3,33 TL olarak belirlenmişti. Aylık sigorta matrahı 3.300 TL ve altında olan (Günlük 110 TL) sigortalılardan bu kapsama giren her bir gün için günlük destek tutarı 3,33 TL olarak ve toplamda 30 gün için 99,99 TL asgari ücret desteği verilmekte ve bu uygulama halen devam etmektedir. (30X3.33 = 99.99 TL)

2017 yılı ocak ile aralık ayları/dönemleri için tespit edilen bu tutar, işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmekte/edilecek ve bu tutar Hazine tarafından karşılanacaktır.

 

 III- Toplu İş Söçzleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Aylık 4.941,00 TL ve Altında Ücret          Alanların  Yararlanacağı  Yararlandığı Prim Desteği:

 Bakanlar Kurulu’nun 20.05.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 16.05.2017 tarih ve 2017/10326 sayılı kararı ile 5510 sayılı Kanunun geçici 71.  maddesi hükmüne göre 2017 yılında sağlanacak olan sigorta prim desteği için  daha önce tespit edilen 110 TL prime esas günlük kazanç tutarı, 6356  sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 01.05.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 164,70 TL olarak uygulanacaktır. 

Bakanlar Kurulunun bu kararına göre, 01.05.2017 tarihinden itibaren 2017 yılı için sağlanacak alan destek tutarına gün sayısının tespitinde  dikkate alınacak sigorta primine esas günlük kazanç tutarı, 164,70 TL, aylık ise tutarı 4.941,00 TL altında olan sigortalılardan, bu kapsama giren  her bir gün için,  desteğe esas günlük tutar 3,33 TL olarak  belirlenmiştir.

Bakanlar Kurulu’nun  söz konusu kararına göre, 6356  sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için, 2017 Mayıs ayından itibaren cari aylara ilişkin verilecek olan aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının, 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında ( emekliler hariç)  haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, aylık  ücreti 4.941,00 TL  (günlük 164,70 TL) ve altında olan  her bir sigortalı için (30 X 3.33) aylık 99,99 TL. olarak işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecektir.

 

Özetlemek gerekirse, daha önce bütün işyerleri için aylık 3.300,00 TL ve altında ücret alan sigortalılar asgari ücret prim desteğinden yararlanabilmekte iken, 01.05.2017 tarihinden itibaren , 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için aylık 4.941,00 TL, günlük 164,70 ve altında ücret alan sigortalıların, toplam prim ödeme gün sayıları esas alınarak 3.33 ile çarpılması suretiyle prim desteğinden yararlanabileceklerdir.

 

          IV- Sigorta  Primi Desteğinden Yaralanamayacak Olanlar:

 

            1- Aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma veremeyenler,

2- yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi,

            3- Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunanlar,   prim desteğinden yararlanamazlar.

 

Ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece bu prim desteğinden yararlanacaktır.

 

  V- Sonuç:

 

  01.05 2017 tarihinden itibaren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerlerinde, aylık 4.941,00 TL ve altında ücret alan sigortalılar için uydulanacak olan sigorta prim desteği, bu kapsamda bulunan ve özellikle sigortalı sayısı çok olan işverenlere, maddi anlamda son derece önemli avantajlar sağlayacaktır. 

Bu yazı 1,774 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  12,597 µs