En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
10 Temmuz 2017

Staj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az ÜcretStaj Yapan Öğrencilere Verilecek En Az  Ücret 

 

                                                                                                        Ahmet Ağar

                                                                                               Sosyal Güvenlik Müşaviri

            I- GİRİŞ:       

 

Okulların kapanması ile birlik staj yapacak olan stajyerler öğrenciler staja başlamışlardır. Bu makalenin konusu, 6764 sayılı Kanunun 45. maddesi ile 3308 sayılı Kanunda yapılan değişiklik ve yeni düzenlenmelere göre, 01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, işyerlerinde  staj yapacak olan stajyerlere, işverenlerince ödenmesi gereken ve zorunlu olan en az ücret ile ilgili açıklamalar olacaktır.

 

II- Stajyer Öğrencilere Taban Ücret Olarak Aylık 421,22 TL Verilecektir.

 

Bilindiği gibi, 01.01.2017 tarihinden itibaren işyerlerinde çalıştırılacak olan Stajyerlere ödenecek taban ücretin belirlenmesi ile ilgili olarak, 6764 sayılı Kanun’un 45’inci maddesi ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun’un 25’inci maddesinde yapılan düzenleme ile işletmelerin öğrencilere vereceği ücretlerin alt sınırları, asgari ücretin net tutarının % 30’u olan aylık  421,22 TL olarak belirlenmiştir.

 

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanun'un 25'inci maddesinde yapılan bu düzenlemeye göre;  aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde % 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde % 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin  % 30’u olan 421,22 TL.den aşağı ücret ödenemez.  Bunun üstünde ücret ödemek ise serbest olup, işverenin isteğine bağlıdır.

 ( Net asgari ücret: 1.404,06 X % 30 = 421,22)

 

 Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. 

 

Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

            III- Staj Yapan Öğrencilere Ücret Ödemek Yasal Bir Zorunludur

2017 yılından itibaren personel sayısına göre ücret uygulaması kaldırıldı. Tüm öğrencilere bu yıl en az net asgari ücretin yüzde 30'undan (421.21 TL) az ücret ödenmeyecektir. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, devlet katkısı olarak ödenecek.

Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından, staj yapılan işyeri işvereni sorumludur.

IV- Staj Yapan Öğrencinin Sigorta Primi, İlgili Kurum Tarafından Ödenecektir.

Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden muaftır.
Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere sözleşmenin akdedilmesi ile 5510 sayılı Kanununun 5. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde; 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası hükümleri uygulanır. Yani,  kısa vadeli sigorta kolları prim oranı olan % 2 olarak uygulanacaktır.   

Ancak, meslek liselerinde okumakta iken veya yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 46. maddesine tabi olarak kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık prime esas kazanç tutarı, aylık asgari ücret tutarından fazla olmayanlar hakkında ise, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır. Bu durumda olanlar, 5510 sayılı Kanunu 4/a bendi kapsamında sigortalı sayılırlar ve bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıca genel sağlık sigortası hükümleri uygulanır.

Sigorta primleri 1475 sayılı İş Kanunu'nun 33.üncü maddesi gereğince bunların yaşına uygun asgari ücretin % 50'si üzerinden Bakanlık bütçesine konulan ödenekle karşılanır. Yani  Bunlar için prim yükümlüsü işveren olmayıp, stajyeri gönderen kurumdur.

V- Sonuç

01.01.2017 tarihinden itibaren işyerlerinde Staj yapmak amacıyla çalıştırılacak olan stajyer öğrencilere işverenlerince ödenecek en az aylık ücret, yasal asgari ücretin net tutarının % 30’undan az olamayacaktır. 2017 yılı için belirlenmiş olan 1.777,50 TL aylık yasal asgari ücretin net tutarı, bekar ve çocuksuz bir işçinin Asgari Geçim İndirimi dahil, 1.404,06 TL. dir. Bu tutardaki aylık net asgari ücretin  % 30’u ise, aylık 421,22 TL’ye tekabül etmektedir.

 

İşverenler isterlerse, stajyerlere bu taban ücretin üstünde ücret ödemek mümkündür ve serbesttir. Bu ise tamamen işverenin isteğine bağlıdır.

 

Geleceğimiz olan tüm genç öğrencilere, gerek staj dönemlerinde ve eğitimleri süresince ve gerekse yaşamları boyunca  sonsuz başarılar diliyorum.  Bu yazı 2,112 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,913 µs