En Sıcak Konular

Hasan Erarslan
www.superhaber.tv Hasan Erarslan
Hasan Erarslan
24 Haziran 2018

Maliyeden inceleme yapmama fırsatı!Maliyeden inceleme yapmama fırsatı! 

Bilindiği üzere Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7143 sayılı Kanun 18/05/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mükelleflere pek çok fırsatı bir arada sunan düzenlemelerden hiç kuşkusuz en önemlilerinden biri de maliyenin incelemesine tabi olmamaktır. 
Bunun için beyan ettiğiniz vergi matrahını kanunda belirtilen oranlarda artırırsanız veya hiç matrah beyan etmemişseniz kanunda belirtilen şekilde asgari tutarı beyan ederek, ilgili yıllara ait hiç vergi incelemesine tabi olmazsınız.

MATRAH ARTIRIMI NEDİR

Eğer 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarında beyan etmediğiniz yani gizlediğiniz bir gelir ya da birden fazla gelir varsa, piyango size çıktı denilse yeridir.
Zira bu yıllara ait beyan etmediğiniz gelirinizi tespit ederlerse veya birileri ihbar ederse, diye herhangi bir korku ya da endişeye mahal yok. Zira Maliye İdaresi sizden bunun için incelememe garantisi parası talep edecektir. 
Bu yıllara ilişkin cüz’i (azıcık) tutarları ödemeniz halinde vergi incelemesinden kurtulmuş olacak, gizlediğiniz gelir nedeniyle maliye kabusunuz olmaktan çıkacaktır.

İNCELENMEME GARANTİ TUTARI NEDİR

Söz konusu yıllara ait vergi incelemesinden kurtulmanın yolu için ödemeniz gereken tutarların hesabı şöyle olacaktır.

1. GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ

Bildirilen vergi matrahı yani verginin üzerinden hesaplandığı tutar;

-2013 yılı için yüzde 35,
- 2014 yılı için yüzde 30,
- 2015 yılı için yüzde 25,
- 2016 yılı için yüzde 20,
- 2017 yılı için yüzde 15,

oranında artırılır ve artırılan tutarın yüzde 20’si oranında vergisi ödenirse, yukarıdaki yıllar, gelir ve kurumlar vergisi yönünden incelenmeyecektir.

Matrah artırımında bulunulan yıllara ilişkin gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerini zamanında veren ve bu beyannameler üzerinden tahakkuk eden vergileri süresinde ödemiş olan mükellefler (kesinleşmiş vergi alacakları veya ihtilaflı alacaklar nedeniyle sağlanan kolaylıktan yararlanmamış olmaları koşuluyla) yüzde 20 yerine yüzde 15 vergi ödeyeceklerdir.

ÖRNEK: FIRTINA A.Ş. 2017 yılı için 500 bin lira matrah beyan etmiş olsun. Bu yasadan faydalanmak için matrahını %15 artırması yani 75 bin lira daha beyan edip, bu tutar üzerinden yüzde 20 oranında vergi ödemesi gerekir. Bu tutar da (75 bin x %20 =) 15 bin lira olmaktadır. FIRTINA A.Ş. 15 bin lira kurumlar vergisini ödediğinde, 2017 yılı defter ve belgeleri incelenemeyecektir.

Vergi incelemesine tabi olmamak için ; zarar beyan edilmişse yada indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmamışsa veyahut hiç beyanname vermemiş iseniz o zaman artırılan matrah tutarları;

Gelir vergisinde ;

2013 yılı için........................................................18.095 TL'den,
2014 yılı için........................................................19.155 TL'den,
2015 yılı için........................................................20.344 TL'den,
2016 yılı için........................................................21.636 TL'den,
2017 yılı için........................................................24.525 TL'den

- Kurumlar vergisinde;

2013 yılı için....................................................... 36.190 TL’den,
2014 yılı için....................................................... 38.323 TL’den,
2015 yılı için....................................................... 40.701 TL’den,
2016 yılı için....................................................... 43.260 TL’den,
2017 yılı için....................................................... 49.037 TL’den
az olamayacaktır.

Matrah artırımının 5 yılın tamamı için yapılması gerekmiyor. Mükellefler diledikleri yıllar için matrah artırımında bulunabileceklerdir.

Ayrıca kira gelirini gizleyenler için belirlenen asgari matrah tutarlarının 1/5’i üzerinden yüzde 20 oranında vergi ödemek suretiyle cezalı vergi ödemeyeceklerdir.

2. KDV VE GELİR STOPAJ

2.1.Katma Değer Vergisi

Bu verginin mükellefleri, her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyanname üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin, yıllık toplamı üzerinden;

-2013 yılı için yüzde 3,5
- 2014 yılı için yüzde 3,0
-2015 yılı için yüzde 2,5
- 2016 yılı için yüzde 2,0
- 2017 yılı için yüzde 1,5

oranına göre belirlenecek katma değer vergisini, 31 Ağustos 2018 tarihine kadar beyan etmeleri ve vergiyi de ödemeleri halinde, söz konusu yıllar için KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyat yapılamayacaktır.

2.2. Gelir (Stopaj) Vergisi:

193 sayılık Kanunun 94. Maddesi mucibince, hizmet erbabına ödedikleri ücretlerden vergi kesintisi yapmak mecburiyetinde olanlar, verdikleri muhtasar beyannamede yer alan ücret ödemelerine ait gayrisafi tutarın yıllık toplamı üzerinden;

-2013 yılı için yüzde 6,
-2014 yılı için yüzde 5,
-2015 yılı için yüzde 4,
- 2016 yılı için yüzde 3,
- 2017 yılı için yüzde 2,

oranında hesaplanacak gelir vergisini, kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna (31 Ağustos 2018) kadar idareye başvurarak artırımda bulunmayı kabul ettikleri takdirde, vergiyi ödemelerine bağlı olarak, artırılan yıllar için ücret yönünden gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacaktır.

Özetle, 2013-2017 yıllarına ait vergi matrahını hiç beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflere piyango çıktı demek abartı değildir.

SAHTE BELGE DÜZENLEYENE AF YOK

- Defter, kayıt ve belgelerini yok edenler,
- Defter sayfalarını yok ederek yerine başka yaprak koyanlar veya hiç yaprak koymayanlar,
-Belgelerin asıl ve suretlerini tamamen veya kısmen sahte olarak düzenleyenler (sahte fatura düzenleyenler),
-Terör suçundan hüküm giyenler,

-Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu gerekçesiyle adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması talep edilenler,

Gelir ve kurumlar vergisi matrah artırımı ile katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi artırımından yararlanamayacaklar.

Sahte belgeleri kullananlar ise matrah veya vergi artırımından yararlanabilecekler.

BİR HATIRLATMA:

Matrah ve Vergi Artırımı ile Matrah Beyanı Dolayısıyla Hesaplanan Vergilerin Ödenmesi

Bir önceki af yasasında (6736) matrah artırımı yapıp ta ödeme yapılmasa bile matrah artırımı geçerli idi. Ancak bu yasada incelenmeme fırsatı için ödeme şartı getirilmiştir.

Zamanında ödeme yapmazsanız devlet alacağını takip edecek, aynı zamanda ilgili yılı ya da yılları inceleyebilecek.

Matrah artırımda veya beyanda bulunanlar, anılan hükümlere göre hesaplanan veya artırılan gelir, kurumlar ve katma değer vergisi ile gelir (stopaj) ve kurumlar (stopaj) vergisi tutarlarını 30/9/2018 tarihi Pazar gününe rastladığından 1 Ekim 2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar tamamen ödeyebilecekleri gibi talep etmeleri hâlinde ilk taksiti Kanunun yayımını izleyen dördüncü ay olan Eylül/2018 ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde altı eşit taksitte ödeyebilirler.


HAS SÖZ

Asla vazgeçme. 
Kalbin yorulduğunda, ayaklarınla yürü; 
ama yola devam et. 
(Paulo Coelho)


Bu yazı 1,521 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Haziran 2022 Varlık barışı fırsatını kaçırmayın
  • 24 Eylül 2020 Bağış Ve Yardımlara İlişkin Kdv Ve Vergiden İndiriminde Dikkat Edilecek Diğer Hususlar
  • 24 Eylül 2020 BAĞIŞ VE YARDIMLARIN VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİMİ
  • 1 Haziran 2020 Altın satışına yüzde 1 vergi şoku
  • 4 Mayıs 2020 2020 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek
  • 24 Nisan 2020 Ramazan yardımının vergiden indirimi
  • 12 Nisan 2020 Koronavirüse karşı ekonomik tedbirler
  • 28 Mart 2020 Koronavirüs 'Vergi Affı'nı gündeme getirir mi?
  • 2 Mart 2020 Kira gelirlerinin beyanında özellik arz eden durumlar
  • 25 Kasım 2019 Anayasa Mahkemesi'nden gazetecilere şok karar
  • 24 Ekim 2019 Futbolculara beyanname ve vergi sürprizi
  • 16 Eylül 2019 Birden fazla işverenden ücret alanlara vergi incelemesi
  • 27 Temmuz 2019 Defter ve Belge İbrazında Danıştay'dan Maliye'ye şok karar!
  • 2 Temmuz 2019 Limited şirketlere son darbe Danıştay'dan!
  • 2 Haziran 2019 Tecil faizi ve yapılandırma faizi gider yazılabilmelidir!
  • 8 Mayıs 2019 2019 Emlak Vergisini kimler ödeyecek, ödemeyecek?
  • 11 Nisan 2019 Kıdem tazminatı fonu ile BES entegre olacak
  • 29 Mart 2019 İkinci el binek otomobil ticaretinde KDV indirimi uygulaması başladı
  • 1 Mart 2019 Kira gelirlerinin beyanında yeni hususlar
  • 17 Şubat 2019 Geç gelen fatura KDVsi indirilebilecek, ancak fatura tutarı ne olacak!
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,221 µs