En Sıcak Konular

Metin Başer
www.resulkurt.com E. Vergi Müfettişi
Metin Başer
7 Ağustos 2020

Bazı Hizmet Sektörlerin De Katma Değer Vergisi Oranları İndirildiBAZI HİZMET SEKTÖRLERİN DE KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI İNDİRİLDİ

Metin BAŞER

       E. Vergi Müfettişi

 

KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8 olarak tespit edilmiştir.

Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.

2812 sayılı Cumhurbaşkanı  Karar ile 2007/13033 sayılı Karar’a eklenen geçici 6 ncı maddeyle, 31/07/2020 tarihinden geçerli olmak üzere, 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dahil) bazı hizmetlerde KDV oranı yüzde 8’e bazılarında ise yüzde 1’e  indirilmiştir.

İndirimin amacı;  Nihai tüketicilerin satın aldıkları hizmetler için daha az kdv ödemesi amaçlanmıştır. Bu amaca erişmek       için elbette satıcılarında indirilen KDV oranınca fiyatlarını geri çekmeleri ile olur. Fiyatlar indirilmez ise ; kayıp eden Hazine olacaktır.

KDV oranı indirilen hizmet sektörleri ile sektörün açılımı aşağıda belirtilmiştir.

 

 

HİZMET ÇEŞİDİ

 

 

ESKİ ORAN

 

 

YENİ ORAN

31/12/2020 TARİHİNE KADAR

İşyeri kiralama hizmeti,

 

AÇIKLAMA :  İşletmelerin (şirketlerin) Aktiflerinde kayıtlı olana İŞ YERLERİ nin kiraya verilmesinde düzenlenecek faturada;  31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplayacaklardır.

 

% 18

          % 8

Kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri,

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerler ile sınırlı olmak üzere giriş için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 18

          % 8

Düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri,

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerlerin organizasyonunu yapan mükelleflerce verilecek hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 18

          % 8

Berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler,

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerler ile sınırlı olmak üzere bu yerlerde verilen hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 18

          % 8

Terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı,

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerlerde ve yapılan işler ile   sınırlı olmak üzere bu yerlerde verilen hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 18

          % 8

Ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri,

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerler ile sınırlı olmak üzere bu yerlerde verilen hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 18

          % 8

Kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri,

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerler ÜTÜLEME işi  ile sınırlı olmak üzere bu yerlerde verilen hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

 

% 18

          % 8

Halı ve kilim yıkama hizmetleri,

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerler ile sınırlı olmak üzere bu yerlerde verilen yıkama  hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

 

% 18

          % 8

Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilenler  Bisiklet, Motosikletlere  bu  verilen bakım ve onarım hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 18

          % 8

Evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

 

AÇIKLAMA:  Evde kullanılan ve yukarıda sayılan cihazları bakım ve onarım  hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Evde kullanılmayan bu elektrikli cihazlar için bakım onarım (iş yerlerinde)  için % 18 KDV uygulanır.

 

% 18

          % 8

Tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar vb.) bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

AÇIKLAMA:  Yukarıda sayılan ürünlerin  bakım  ve onarım  hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır

 

% 18

          % 8

Evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi vb.) (merkezi ısıtma kazanları hariç)  bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

AÇIKLAMA:  Evde kullanılan ve yukarıda sayılan cihazları bakım  ve onarım  hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Evde kullanılmayan bu elektrikli cihazlar için bakım onarım (iş yerlerinde)  için % 18 KDV uygulanır.

 

% 18

          % 8

Ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

 

AÇIKLAMA:  Yukarıda sayılan ürünlerin  bakım ve onarım  hizmetler için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır

 

% 18

          % 8

Mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

 

AÇIKLAMA:  Yukarıda sayılan ürünlerin bakım  ve onarım hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır Büro ve iş yeri döşemelerini bakım ve onarımı için % 18 KDV uygulanır.

 

% 18

          % 8

Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

 

AÇIKLAMA: Bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarım (malzemeler hariç),  için  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

 İndirimli oran Bilgisayar makinesi içindir. Program bakımı, destek ve güncellenmesi için indirilmiş oran olan % 8 uygulanmaz. Bu hizmetler için % 18 KDV uygulanır.

 

 

% 18

          % 8

Müzik aletlerinin bakım ve onarımı,

 

AÇIKLAMA:  Yukarıda sayılan ürünlerin bakım  ve onarım hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.Müzik aletlerinin satışında % 18 oran uygulaması devam etmektedir.

 

% 18

          % 8

Çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri,

AÇIKLAMA:  Yukarıda sayılan hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Anahtar satışında % 18 oran uygulaması devam etmektedir.

 

% 18

          % 8

Motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı (malzemeler hariç),

AÇIKLAMA:  Yukarıda sayılan hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Kara taşıtları dışındaki araçlar için % 18 oran uygulaması devam etmektedir.

 

 

% 18

          % 8

Hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri (malzemeler hariç),

 

AÇIKLAMA:  Konutlarda verilen yukarıda sayılan hizmetler için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Konut dışındaki (İş yerlerinde )  bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri için KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır.

 

% 18

          % 8

KDV Ekli II Sayılı listenin “B ) DİĞER MAL VE HİZMETLER “ Bölümünün 24 üncü sırası kapsamı dışındaki yeme –içme hizmetleri ve Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar da verilen hizmetler ( Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

AÇIKLAMA: Yukarıda sayılan yerlerde verilen hizmetler için 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Madde de sayılmayan yerlerde verilen hizmetler için  KDV oranı % 18 olarak uygulanacaktır.

 

 

 

 

 

% 18

      

 

 

 

         % 8

Yolcu taşımacılığı hizmetleri,

 

AÇIKLAMA: Kara, hava ve denizden şehir içi, şehirler arası yolcu taşıması, personel taşımacılığı ve okul taşımacılığı gibi tüm yolcu taşımacılığı “YOLCU TAŞIMACILIĞI”  kapsamında olup  bu hizmetleri için 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır.

KDV   tevkifatı yapılıyor ise; bu tutar üzerinden 5/10 oranında tevkifat yapılır.

 

 

% 18

          % 8

Süs bitkileri ile çiçek teslimleri

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen ürünlerin satışında  alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 8 oranında KDV hesaplanacaktır. Çiçek çeşitleri ayrımı yapılmamıştır

 

% 18

          % 8

Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri

 

AÇIKLAMA: Yukarıda belirtilen yerler ile sınırlı olmak üzere giriş için alınacak bedellerden 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 1 oranında KDV hesaplanacaktır.

 

% 8

          % 1

KDV Ekli II Sayılı listenin “B ) DİĞER MAL VE HİZMETLER “ Bölümünün 24 üncü sırası YEME , İÇME HİZMETLERİ  : Kahvehane, kır kahvesi, çay bahçesi, çay ocağı, kıraathane, kafeterya, pastane, ayakta yemek yenilen yerler, yemeği pakette satan veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde verilen hizmetler

( Bu yerlerde verilen hizmetlerin alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç),

 

AÇIKLAMA: Yukarıda sayılan yerlerde verilen hizmetler için 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 1 oranında KDV hesaplanacaktır.

Benzer yer olan Büfe , Pide salonu, Pizza salonu Börek salonlarında da verilen hizmetler için % 1 KDV uygulanır.

 

 

 

 

 

% 8

      

 

 

 

   % 1

Otel, motel, pansiyon, tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde sunulan geceleme hizmetleri

     

AÇIKLAMA: Yukarıda sayılan yerlerde verilen  geceleme hizmetler  için 31/07/2020 (bu gün dahil)  tarihinden itibaren % 1 oranında KDV hesaplanacaktır. Maddede belirtilen yerler için Belediye ruhsatı veya Turizm belgesi yıldız ayrımı şartı yoktur.

 

 

% 8

          % 1

 Bu yazı 70,151 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 7 Ağustos 2020 Bazı Hizmet Sektörlerin De Katma Değer Vergisi Oranları İndirildi
  • 1 Haziran 2020 Binek Otomobillerin Alışında Ödenen Vergilerin Durumu, Amortisman Uygulaması Ve Muhasebe Kaydı
  • 16 Mart 2017 İCRA DAİRESİNE YATIRILAN AVUKATLIK VEKALET ÜCRETLERİNDE VERGİLENDİRME VE BELGE DÜZENİ
  • 17 Şubat 2017 SAĞLIK ŞİRKETLERİNİN VERDİĞİ HİZMETİN KDV ORANI DÜŞÜRÜLDÜ KDV TEVKİFATI KALDIRILDI
  • 24 Mart 2016 ASGARİ ÜCRET DESTEĞİNİN MUHASEBE KAYDI
  • 27 Ağustos 2015 Sağlık Sektöründe KDV Tevkifatı
  • 2 Temmuz 2015 Değer Artış Kazancı Hesaplanması Ve Uygulaması
  • 29 Mart 2014 Aile Hekimliğinin Vergilendirilmesinde Son Durum
  • 25 Şubat 2014 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi Ve Konut İstinası Uygulaması
  • 25 Aralık 2013 01/01/2014 TARİHİNDEN İTİBAREN FATURA, BORDRO VE DİĞER BELGELERDE SİCİL NUMARASI YAZILMA ZORUNLULUĞU BAŞLAYACAK
  • 7 Aralık 2013 2013 Yılı Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
  • 23 Ocak 2012 EMLAK ÜZERİNDEKİ VERGİLER VE YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 29 Aralık 2011 Genel sağlık sigortasında gelir testi
  • 4 Temmuz 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 16 Haziran 2011 AVUKATLARIN İCRA DAİRELERİNDEN TAHSİL ETTİKLERİ KAZANCIN VERGİLENDİRİLMESİ
  • 9 Kasım 2009 Veraset Ve İntikal Vergisi Kanunu Uygulaması
  • 9 Ekim 2009 Şirket Ortağının Sahip Olduğu İşyeri İçin Kira Ödemesi Yoksa Ne Olacak?
  • 18 Ağustos 2009 Ödeme Kaydedici Cihaz (Yazar Kasa) Kullanımı
  • 28 Temmuz 2009 Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışan Doktorların Vergilendirilmesi, Pos Cihazı Bulundurma Ve Kullanma Zorunluluğu
  • 24 Nisan 2009 Emlak Vergisini Kimler Ödeyecek ? Kimler Ödemeyecek
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34

  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,073 µs