En Sıcak Konular

Dr. Veysi Seviğ
Dünya Bize Göre
Dr. Veysi Seviğ
2 Haziran 2021

Bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıCOVID-19 Türkiye’de ilk defa 2020 yılı Mart ayında görülmüştür. Söz konusu salgın hızla yayılmış, ilk vakanın tespitinden sonra okullar kapatılmış, ticari yaşam durgunlaşmış, çalışılamaz hale gelmiş, ekonomik dengeler bozulmuş, ayrıca devlet ve toplum için yaşamsal öneme sahip faaliyetler ve toplum yaşamındaki olağan akış durmuş, çeşitli zorluklarla karşılaşılmış, can kayıplarına katlanılır olunmuştur.

COVID-19’la mücadelede birçok ülke hızlı ve titiz önlemler almaya çalışırken bu aşamada gerçekleşen maddi ve manevi kayıplar gün geçtikçe artmış ve güncel ekonomik olaylar dengesi bozulmuştur. (Daha fazla bilgi için bakınız “COVID-19 Salgınının Ekonomi Üzerindeki Etkileri, Aslıhan Nakiboğlu, Sevgül Işık”)

Ekonomik yaşamda ortaya çıkan sorunlar finansman ve borç yönetimini olumsuz etkilemiş, kamusal gelirlerin sağlanamaması (durgunlaşması) mevcut dengeleri de bozmuştur.

Ekonomideki durgunluk kamu alacaklarının tahakkuk tahsilatını olumsuz etkilemiş, bu bağlamda da bazı alacakların yeniden yapılandırılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ile ekonomik yaşamdaki durağanlığın giderilmesi ve kamusal-özel sektör dengesinin Yeniden Yapılandırma Sürecine girerek mevcut olumsuzluğun giderilmesi öngörülerek ekonominin yeniden dengelenmesi hedeflenmiştir.

Söz konusu oluşumun sağlanabilmesi için Meclis’in onayından geçirilen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’la” kamuya yönelik olarak birikmiş bulunan borçların mevcut olanaklar çerçevesinde ödenmesine imkan sağlanmıştır.

Şöyle ki,

Yasal düzenleme gereği aşağıda yer almış bulunan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklar bu Kanun’un yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) tahsilinden vazgeçilecektir.

1) Hazine ve Maliye Bakanlığı’na, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dahil)

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ile aslı bu kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bir vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları ile iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezalarının %50’si ve bu tutara gecikme zammı yerine, bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece gecikme zammından ibaret olması halinde gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin ve bu cezalara bağlı gecikme zamlarının tamamının,

c) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve bu kanunun birinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında olan idari para cezalarının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine, bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla bağlı fer’ilerin tamamının,

d) 20 Şubat 2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ve Tahsili Hakkında Kanun’un birinci ve ikinci maddeleri gereğince ödenmesi gerektiği halde bu Kanun’un yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan tutarların bu madde kapsamında ödenmesi halinde 5736 sayılı (Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun) hükümlerine göre hesaplanan binde iki oranındaki faiz alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilmesi öngörülmüştür.

2) Ticaret Bakanlığı’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen alacaklardan bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla (bu tarih dahil)

a) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; ödenmemiş alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması halinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dahil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idare para cezalarının tamamının,

b) Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü nedeniyle gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun iştirak hükümleri nedeniyle kesilmiş idari para cezalarının %50’sinin, bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %50’sinin,

c) Eşyanın gümrüklenmiş değerine bağlı olarak kesilmiş idari para cezalarının %30’u ve varsa gümrük vergileri aslının tamamı ile bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine bu kanunun yayımı tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın bu kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla cezaların kalan %70’i ile alacak asıllarına bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesi hükme bağlanmıştır.Bu yazı 221 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 4 Ağustos 2021 Faydalanıcı bilgi bildirimi
  • 19 Temmuz 2021 7326 Sayılı Kanunun kapsamı ve tanımlar
  • 10 Temmuz 2021 Vergi borçlarının kredi kartı ile ödenmesi
  • 28 Haziran 2021 Alacakların yeniden yapılandırılması
  • 24 Haziran 2021 Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında değişiklik
  • 2 Haziran 2021 Bazı alacakların yeniden yapılandırılması
  • 17 Mayıs 2021 Katma değer vergisi iadesi
  • 3 Mayıs 2021 Katma Değer Vergisi Tevkifatı
  • 12 Nisan 2021 Turkiye'de araştırma ve geliştirme faaliyetleri
  • 9 Nisan 2021 Örtülü sermaye tartışması
  • 29 Mart 2021 Osmanlıdan günümüze vergi
  • 22 Mart 2021 Kurumlar Vergisinde geçerli olmayan indirimler
  • 11 Mart 2021 Ticari yaşamda fatura hukuku
  • 8 Şubat 2021 Ticaret Kanununda özel hükümler
  • 1 Şubat 2021 Vergide mahsup ve vergiye uyumlu mükellefler
  • 25 Ocak 2021 Vergi Usul Hukukundaki özel hususlar
  • 5 Ocak 2021 Ekonomik yaşamın geleceği
  • 28 Aralık 2020 Peşin ve geçici vergi dönem sonu işlemleri
  • 14 Aralık 2020 Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılması
  • 30 Kasım 2020 Gümrük alacaklarının yeniden yapılandırılması
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,666 µs