En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
28 Temmuz 2021

Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren VerilecekI- GİRİŞ :               

         

          28.07.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7333 sayılı Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 85. maddeye göre, 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere 2021 yılı sonuna kadar her bir işçi için aylık 75,00 TL asgari ücret desteği verilecektir.

 

Bilindiği gibi, işverenlerin maliyetlerini düşürmek ve istihdamı korumalarını ve artırmalarını desteklemek amacına yönelik olarak 2016 yılından 2020 yılı sonuna kadar asgari ücret desteği uygulanmakta iken, 2021 yılında son 6 aydan beri uygulanmamaktaydı. 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere yeniden uygulanacak olan asgari ücret desteğinin uygulama şekil ve şartlarının nasıl olacağı, bu makalenin konusu olacaktır. 

  

II- 2021 Ocak Ayından İtibaren Asgari Ücret Desteği Uygulanacaktır: 

 

7333 sayılı Kanunla yapılan 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 85. maddesine göre, işyerinde 4/a (SSK) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılar için uygulanmak üzere;    

 

a) 2020 yılının aynı ayına ait SGK’ya verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 147 TL (aylık 4.410 TL) ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2021 yılında cari aya ait verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, (2,50 X 30 = 75 TL) işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.

 

b)  2021 yılında ilk defa tescilleri yapılan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının, 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 TL çarpımı sonucu bulunacak tutar, (2,50 X 30 = 75 TL) işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır.      

 

c) 6356 sayılı Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi olan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için prime esas günlük kazanç tutarı 294 TL (aylık 8.820 TL) altında bildirilen sigortalıların toplam prim gün sayıları esas alınacaktır.        

 

d) 3213 sayılı Kanuna göre ücretleri asgari ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için prime esas günlük kazanç 392 TL  olarak ve 2020 yılının aynı ayına ait SGK’ya verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50’sini geçmemek üzere, (aylık 5.880 TL)  2021 yılında cari aya ait  verilen aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacaktır.  

 

III- Asgari Ücret Desteğinden Yararlanamayacak Olan İşyerleri:

 

1- 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 5510 sayılı Kanunun 4/a (SSK) bendi kapsamında (emekliler hariç) en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısının altında bildirimde bulunanlar asgari ücret desteğinden yararlanamaz. 

 

2- Mevcut bir işletmenin kapatılarak değişik bir ad, unvan ya da bir iş birimi olarak açılması veya yönetim ve kontrolü elinde bulunduracak şekilde doğrudan veya dolaylı ortaklık ilişkisi bulunan şirketler arasında istihdamın kaydırılması, şahıs işletmelerinde işletme sahipliğinin değiştirilmesi gibi İşsizlik Sigortası Fonu katkısından yararlanmak amacıyla muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan veya sigortalıların prime esas kazançlarını 2021 yılı Ocak ila Aralık ayları için SGK’ya bildirilmediği veya eksik bildirildiği tespit edilen işyerlerinden İşsizlik Sigortası Fonunca karşılanan tutar, gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte geri alınacak ve bu işyeri asgari ücret desteğinden yararlanamayacaktır.

 

Ancak, ilgili ayda 2021 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti halinde SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine 15 günlük süre içinde söz konusu eksiği gideren işyerleri, asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam eder.       

 

3- İşverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2021 Ocak ila Aralık aylarına ait aylık muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süre içerisinde vermediği, sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmediği, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıştırmadığı durumlarının tespit edilmesi, SGK’ya prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası borcunun bulunması hallerinde, asgari ücret desteği uygulanmaz.      

 

Ancak, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48. maddesine göre tecil ve taksitlendiren işverenler bu tecil ve taksitlendirme devam ettiği sürece asgari ücret desteğinden yararlanmaya devam edecektir.

 

IV- Asgari Ücret Desteğinin Uygulanmayacak İşyerleri: 

 

5510 sayılı Kanun’un geçici 85. maddesine göre uygulanacak asgari ücret desteği, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na istinaden kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mevzuatı uyarınca yapılan hizmet alımı işlerine ait işyerlerinde ve sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

V- Sonuç Olarak:

 

7333 sayılı Bazı Kanan Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5510 sayılı Kanuna eklenen geçici 85. maddeye göre, 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere, yukarıda III. paragrafta yazılı bulunan işyerleri için ayrı ayrı belirlenen prime esas günlük kazanç tutarlarının, sigortalıların ay içinde toplam primi ödenen gün sayısının 2,50 TL ile çarpımı sonucunda bulunacak tutar, (2,50 X 30 = 75 TL) işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilmek suretiyle işsizlik sigortası fonundan karşılanacaktır. Böylece her işçi için aylık 75 TL  Asgari Ücret Desteği verilmiş olacaktır. Bu yazı 288 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 27 Ağustos 2021 5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  11,655 µs