En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
4 Ekim 2021

SGKdan İşverenlere Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu Getirildi                                                                             

          5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 88. maddesine istinaden hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik, 24.09.2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak 01.10.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

          Yönetmelik ile SGK tarafından elektronik ortamda yapılacak tebliğ işlemlerine ilişkin yeni usul ve esaslar belirlenirken, bu konuda işverenlere de bazı yükümlülükler getirilmiş bulunmaktadır. Buna göre;

          I- Elektronik Tebligat İçin İşverenlere Getirilen Yeni Yükümlülükler:

          1- Bu yönetmelik ile yapılan yeni düzenlemeye göre 01.10.2021 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek ve veya tüzel kişi işverenlerin en geç 31.12.2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenecek olan adresten başvuru yapılarak E-Tebligat adreslerini alma zorunluluğu getirilmiştir.

          2- Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinden sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenler, sigortalı çalıştırmaya başladığı ayı/dönemi takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenen sistem üzerinden başvuru yaparak E- Tebligat adresini almakla yükümlüdür.      

          3- Elektronik tebligat adresi edinme zorunluluğu bulunmayan fakat isteğe bağlı olarak kendisine elektronik tebligat yapılmasını talep edenler de başvurularını aynı şekilde SGK tarafından belirlenen sistem üzerinden yapmakla yükümlüdür

          4- İşverenler, beyan edilen bilgilerde meydana gelecek değişiklikleri ve elektronik tebligatı alacak kişilerde değişiklik olması halinde bu değişikliği SGK’ya bildirmek zorundalar.

          II- Elektronik Ortamda Tebliğ Edilecek Olan Evraklar:

          Elektronik tebligat adresi alındıktan sonra, SGK tarafından mevzuat gereği tebliği gereken tüm evraklar, ( Sigorta prim borcu, idari para cezası, eksik işçilik prim borcu, icra takibi vb.) işverenlere elektronik ortamda tebliğ edilecektir.

          Ancak, elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması halinde,  muhataplara diğer usullerle de tebligat yapılabilecektir.

          III- Elektronik Tebligat Adresine Ulaşan Evrak 5. Gün Tebliğ Edilmiş Sayılacak:

          Yönetmeliğe göre, elektronik imzalı evraklar, işverenin- muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.

          Bununla birlikte, bu belgenin talep edilmesi halinde elektronik tebligata ait kayıtlar muhataba veya yetkili mercilere SGK tarafından sunulacaktır.

        IV- Elektronik Tebligat Adresinin Kapatılması Mümkün Mü?

          Yönetmeliğe göre, zorunlu veya isteğe bağlı tebligat sistemine dahil olanların aşağıda belirtilen durumlar dışında sistemden çıkmaları mümkün değildir. Buna göre;

          1- Tüzel kişilerde ticaret sicil kaydının silindiği (nevi değişikliği, birleşme halleri dahil) tarih itibarıyla elektronik tebligat adresi kapatılır.

          2- Gerçek kişilerde ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verildiğinin SGK tarafından tespit edildiği durumlarda ölüm/karar tarihi itibarıyla ilgilinin elektronik tebligat adresi resen kapatılır.

          3- Ölen veya gaipliğine karar verilen kişinin elektronik tebligat adresi, mirasçıları tarafından SGK’nin ilgili müdürlüğüne başvuru yapılması halinde de kullanıma kapatılır.

          V- Sonuç Olarak:

                      

          Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 01.10.2021 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 4 maddesinin (a) ve (c) bentlerine göre sigortalı sayılan kişileri çalıştıran gerçek ve veya tüzel kişi tüm işverenlerin en geç 31.12.2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenecek olan adresten başvuru yaparak E-Tebligat adreslerini almaları, bu tarihten sonra sigortalı çalıştırmaya başlayan işverenlerin ise, sigortalı çalıştırmaya başladıkları ayı takip eden aydan itibaren 3 ay içinde, keza Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) belirlenen sistem üzerinden başvuru yaparak E- Tebligat adresini almaları gerekmektedir.

          Ancak bunun yapılabilmesi için SGK’nın sisteminde yakın bir zamanda buna ilişkin yapılacak olan düzenlemenin işverenlerin takip etmelerini ve 31.12.2021 tarihine kadar mutlaka E-tebligat adreslerini almaları gerektiğini önemle belirtmek isterim. Bu yazı 186 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 22 Kasım 2021 Ev Hizmetlerinde Çalıştırılanların Sigortalı Olması Zorunludur
  • 31 Ekim 2021 Kısmi Süreli Ve Ev Hizmetlerinde Çalışlar Eksik Günlerini 30 Güne Tamamlayabilirler
  • 4 Ekim 2021 SGKdan İşverenlere Elektronik Tebligat Adresi Alma Zorunluluğu Getirildi
  • 27 Ağustos 2021 5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,820 µs