En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
25 Mart 2009

A.Ş. Kurucu Ortakları İçin 1 Nisan Son GünAnonim Şirket Kurucu Ortakları İçin

01 Nisan 2009 Tarihi Talepte Bulunmanın Son Günü

I - GİRİŞ :

Anonim  şirket  kurucu ortakları, sigortalılıklarını devam ettirmek  istemeleri halinde 1 Nisan 2009 tarihine kadar SGK’nun ilgili müdürlüğüne yazılı talepte bulunmaları gerekmektedir.

           5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun yürürlüğe girdiği Ekim 2008 tarihinden itibaren çok tartışılan ve değişik yorumlanan konulardan biri de,  anonim şirketlerin kurucu ortakları ile şirketlerin ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin sigortalılık durumu ile ilgili konudur.

           Bu makalenin konusu, Ekim 2008 tarihinden önce kurulmuş anonim şirketlerin kurucu ortaklarından olup, 1479 sayılı mülga Bağ-Kur Kanunu’nun 24. maddesine göre Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptıran ve halen bu şekilde (yeni 4/b’li) olarak prim ödemeye devam eden anonim şirket kurucu ortakları ile şirketlerin ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin  sigortalılık durumlarına açıklık getirmek olacaktır.

II - ANONİM ŞİRKETLERİN KURUCU ORTAKLARI VE YÖNETİM KURULU

      ÜYELERİNİN DRURUMLARI:

           5510 sayılı Kanuna ve konuya ilişkin çıkarılmış olan yönetmelik ve tebliğe göre yapılan düzenlemelere ve bu düzenlemeleri üç ana başlıkta toplayarak ayrı ayrı irdelemek gerekir. Buna göre,

           1-  Anonim şirketlerin kurucu ortakları, (yani  4/b kapsamında bulunanlar.)

           2- Anonim şirketlere sonradan ortak olmuş ve/veya yönetim kurulu üyelerinden,  1479 sayılı mülga Bağ-Kur Kanunu’nun 24. maddesine göre Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptıran ve halen bu şekilde ( 4/b’li ) prim ödemeye devam edenler,

           3- 1 Ekim 2008 tarihinden önce kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar veya ortak oldukları  şirketlerin işyerlerinden, eski Bağ-Kur’lu olmaları gerektiği halde, 5510 sayılı Kanunun 4/a bendine tabi (SSK’lı) olarak çalışmaya  devam edenler,

            III- ANONİM ŞİRKETLERİN KURUCU ORTAKLARI:

Anonim şirketlerin kurucu ortakları artık sigortalı  olamazlar. Ancak,  Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce 1479 sayılı Kanun kapsamında  sigortalı sayılıp, 5510 sayılı Kanunun 4/b bendinin (3) numaralı alt bendinde belirtilen A. Ş. Kurucu ortaklarından, 1/10/2008 tarihinden sonra sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin,  1 Nisan 2009 tarihine kadar SGK’na yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecektir. Bu tarihe kadar yazılı olarak talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibarıyla sona erecektir. Peki bunların bundan sonraki durumları ne olacaktır? Bunların artık 4/a veya 4/b kapsamında zorunlu sigortalı olmaları mümkün olamayacaktır. Ancak bunların istemeleri halinde, isteğe bağlı olarak  a/b kapsamında  sigortalı olabileceklerdir.  ( 5510/ Geçici Mad. 22 ve SSİY. Geçici Mad.7)

            IV- ANONİM ŞİRKETLERİN ORTAK VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ:

      Anonim şirketlere sonradan ortak olmuş ve/veya yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından olup, kanunun yürürlük tarihinden önce 1479 sayılı mülga Bağ-Kur Kanunu’nun 24. maddesine göre Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptıran ve halen bu şekilde ( 4/b’li ) prim ödemeye devam edenlerin durumlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Kanunun 4/b maddesi kapsamında yazılı bulunan şirket ortakları ve yönetim kurulu üyeleri ile serbest meslek kazancına tabi gelir vergisi mükellefi kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar olarak tanımlanan sigortalılardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını 1/10/2008 tarihi ilâ 31/12/2008  tarihi arasında beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınır.    sigorta primine esas kazancın alt ve üst sınırı arasında olmak kaydıyla kendilerinin belirleyecekleri miktar üzerinden % 33,5 ile % 39 arası  prim ödeyeceklerdir. Ancak belirleyecekleri bu miktar, yanlarında çalıştırdıkları sigortalılara ödedikleri en yüksek ücretten daha düşük olamayacaktır. (SSİY Md. Geçici 7)

      V- KENDİ NAM VE HESABINA ÇALIŞANLAR VE ŞİRKET  ORTAKLARI:

            1 Ekim 2008 tarihinden itibaren, 4/b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamında sigortalı sayılanlar, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden dolayı, 4/a'lı (SSK'lı) olarak bildirilemeyecektir.

Ancak, 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğ’de getirilen bir düzenleme ile “ 01/10/2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden bu Kanunun 4. maddenin birinci fıkrasının (a) bendine tabi (SSK’lı ) olarak prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar devam ettirilir.” Hükmü getirilmiştir. 

Getirilen bu ve buna benzer geçiş hükümlere göre, kendilerine ait veya ortak oldukları şirketlerin işyerlerinde (eski SSK’lı) Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı olarak prim ödeyenlerin durumlarında bir değişiklik olmadıkça (işten ayrılmak gibi) bu şekildeki sigortalılıkları aynen devam edecektir. 

            VI – SONUÇ :

           1- A.Ş. Kurucu ortaklarından, 1/10/2008 tarihinden sonra sigortalılıklarını devam ettirmek isteyenlerin,  1 Nisan 2009 tarihine kadar SGK’na yazılı talepte bulunmaları halinde sigortalılıkları aynen devam ettirilecektir. Bu tarihe kadar yazılı olarak talepte bulunmayanların sigortalılıkları ise 01/10/2008 tarihi itibarıyla sona erecektir.

          

      2- Şirket ortakları ile  yönetim kurulu üyesi olan ortakları ile serbest meslek erbabı olanlardan, mülga Bağ-Kur Kanunu’nun 24. maddesine göre Bağ-Kur’a kayıt ve tescillerini yaptıran ve halen bu şekilde ( 4/b’li ) prim ödemeye devam edenlerin durumlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

            3- 1 Ekim 2008 tarihinden önce 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı oldukları halde, kendilerine ait veya ortak oldukları işyerlerinden, Kanunun 4/ a bendine tabi (SSK’lı ) olarak Kuruma bildirilmiş ve  prim ödemesi olanların sigortalılıkları kesintiye uğrayıncaya kadar bu şekildeki çalışmalarını devam ettirebileceklerdir. Ancak bunların sigortalılığı kesintiye uğradığı tarihten itibaren  5510 sayılı Kanun’un 4/b kapsamında sigortalı olmaları zorunlu olacaktır. 20.03.2009

    Ahmet Ağar

              Sosyal Güvenlik Müşaviri

Büklüm Sok. No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369-4199374   Fax : 0312- 4199371

 E-Mail: agarahmet@turmob.org.tr

www.ahmetagar.kom

:

 Bu yazı 3,970 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 27 Ağustos 2021 5 Puanlık Sigorta Primi İndirimlrinden Yararlanma Şartlarında Yapılan Çok Önemli Düzenlemeler
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,084 µs