En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
6 Ağustos 2009

İşçi Ve İşyeri Bildirimlerinde İşverenlere Kolaylıkİşçi Ve İşyeri Bildirimlerinde İşverenlere Kolaylık

Ahmet Ağar

Sosyal Güvenlik Müşaviri

 

I-GİRİŞ :

 

            Hatırlanacağı gibi, 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 5. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen ve 01.08.2009 tarihinden itibaren yürürlüğü giren Ek 1. maddesiyle, İşverenler tarafından  Kuruma yapılan sigortalı ve işyerlerine ilişkin bildirimler; 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62. maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesi hükümleri uyarınca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bölge müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken bildirimlerin yerine geçeceği hükmü getirilmişti.

 

            Kanunun bu hükmüne ilişkin uygulamanın usul ve esasları ile ilgili “Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 21.07.2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak  01.08.2009 tarihinde yürürlüğü girmiştir.

 

            Bu yeni düzenlemeye göre,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Bölge Müdürlüğüne  ve Türkiye İş Kurumuna verilmekte olan işçilerin işe giriş ve çıkış (Ek- 1 ve Ek- 2 ) bildirimleri ile işyeri  bildirimleri, sadece Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilecektir. Böylece, gerek işverenlere ve gerekse serbest muhasebeci mali müşavirlere önemli kolaylıklar, ilgili kurumlara da zaman tasarrufu sağlamıştır.

 

II- İŞÇİNİN İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ BİLDİRGELERİ İLE  İŞYERİ

                  BİLDİRİLGELERİ  BİR TEK SGK’YA  VERİLECEKTİR.

 

          01.08.2009 tarihinden itibaren, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen    Ek 1. maddesi hükmüne göre,  SGK’ya  (SSK) yapılan bildirimlerin diğer kurumlara verilmesi gereken bildirimlerin yerine geçecek ve yeterli sayılacak olan bildirimler şunlardır:  

 

          1- İşverenler tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna (eski SSK) bildirilen Sigortalının İşe Giriş ve İşten Çıkış  Bildirgeleri,

 

          2- İşverenler tarafından, yeni işyeri tescili, işyerinin devri, intikali ve nakli ile ilgili olarak  Kuruma vermesi gereken İşyeri Bildirgesi,

 

           3- 5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3. maddesi gereğince yapılan bildirimler,

 

4- 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62. maddesi gereğince işverenleri işe aldığı veya herhangi bir nedenle iş sözleşmesi sona eren işçilerin, izleyen ayın 15’ine kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bildirdikleri Ek: 1 ve Ek 2 Bildirimleri,

 

               5- 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesi hükmü uyarınca, bir işyerini kuran veya devralan, işyeri unvan ve adresini değiştiren, faaliyetine son veren işverenin, bir ay içinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne vermesi gereken İşyeri Bildirgesi,

 

            6- İşyerinin miras yoluyla intikali halinde, mirasçıları tarafından ölüm tarihinden itibaren en geç üç ay içinde yapılması gereken Bildirim,

 

           7- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48. maddesine göre hizmet akdi, 51. maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında; 15 gün içinde Türkiye İş Kurumuna yapılması gereken  İşten Ayrılma Bildirgesi (İAB),

 

            Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimler,  diğer ilgili kurumlara yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecek ve ayrıca diğer kurumlara  bildirimde bulunulmayacaktır.

 

          Yukarıda da belirtildiği gibi, bu maddede belirtilen uygulamalar, 01.08.2009 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olduğundan, Temmuz ayında açılmış bir işyeri varsa buna ait  işe giriş bildirgesi ile  Ek- 1 ve Ek- 2 bildirimleri eskiden olduğu gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile  ilgili bölge müdürlüğüne vermesi gerekir.

 

             III- BİLDİRİMLERLE İLGİLİ UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI :

 

             Yönetmeliğin 9. maddesine göre,  5953 sayılı Basın Mesleğinde Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanunun 3. maddesi, 2821 sayılı Sendikalar Kanununun 62. maddesi, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48. maddesi ve 4857 sayılı İş Kanununun 3. maddesi hükümleri uyarınca ve 5510 sayılı Kanunun 8, 9 ve 11 inci maddelerine göre yapılması gereken bildirimleri yerine getirmeyenler hakkında 5510 sayılı Kanunun 102. maddesine göre,  Kurum tarafından idari para cezası uygulanacaktır.

 

            IV- SİGORTALILIĞI SONA EREN İŞÇİNİN 10 GÜN İÇİNDE KURUMA

                 BİLDİRİLMEMESİ FİİLİNE İDARİ PARA CEZASI GETİRİLMİŞTİR.

 

          5510 sayılı Kanunun 4/a maddesinde sigortalı olarak sayılanların (Eski SSK’lılar) hizmet akdinin sona erdiği tarihte sigortalılıkları sona erecektir. İşten ayrılış tarihi, işverenler tarafından, Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği (SSİY) Ek-5’te bulunan sigortalı işten ayrılış bildirgesi ile 10 gün içinde internet ortamında Kuruma bildirilecektir.  ( SSİY: 14. Md.)

 

            Bu yeni düzenlemeyle getirilmiş olan bazı kolaylıklar yanında yapılan önemli yeni bir değişiklik ise şudur:

 

İşçilerin hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Kuruma bildirilmemesi halinde daha önce olmayan idari para cezasının 01.08.2009 tarihinden itibaren  uygulanacak olmasıdır. 

 

             5838 sayılı Kanunun 4. maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 102. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (J) bendi ile Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olanların hizmet akdinin sona erdiği tarihten itibaren işverenleri tarafından, 10 gün içinde,  işten ayrılma bildirgesi ile internet ortamında Kuruma göndermeyenler hakkında, her bir sigortalı  için asgari ücret tutarında idari para cezası uygulanacağı hükme bağlanmıştır.

 

         V- SONUÇ :

 

            Netice olarak, Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak bildirimlerin,  diğer ilgili kurumlara yapılması gereken bildirimlerin yerine geçecek ve yeterli sayılacak olması, yerinde ve isabetli olan bir değişiklik olmuştur. Geç kalınmış bu yeni düzenleme ile hem gereksiz olan iş yükü azalacak ve hem de zaman tasarrufu sağlanacaktır.

 

 Ayrıca bu yeni düzenleme, sigortalıların giriş- çıkışlarının bir tek merkezden takip edilebilmesi, aktif çalışan sigortalıların gerçek sayılarının tespitinde,  Sendikaların işyeri ve işkolu toplu iş sözleşmesi yetki tespiti  ihtilaflarında, Tarım ve Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık İşkolu hariç, diğer 27 işkolunda,   Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve taraf sendikalara oldukça çok önemli kolaylık, suratlılık ve yarar sağlayacaktır. 06.08.2009 

 

 Bu yazı 3,335 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  9,370 µs