En Sıcak Konular

Ahmet Ağar
www.ahmetagar.com

Ahmet Ağar
14 Ocak 2016

Asgari Ücret Ve Buna Endeksli Olarak Ödenecek Primlerde Meydana Gelen ArtışlarAsgari Ücret Ve Buna Endeksli Olarak Ödenecek

Primlerde Meydana Gelen Artışlar

 

Ahmet AĞAR

                                                                                      Sosyal Güvenlik Müşaviri

          I- GİRİŞ:

 

            Bilindiği gibi, 4857 sayılı Kanunun 39. maddesi hükmü gereğince, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından  2016 yılında uygulanmak üzere, milli seviyede yani Türkiye genelinde bütün işyerleri için  tespit edilen asgari ücret, 31.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında 16 yaşından küçük olanlar da dahil olmak üzere, hizmet akdi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamında olan veya olmayan bütün işçiler için  milli seviyede uygulanmak üzere tek asgari ücret tespit edilmiştir.

 

Yeni asgari ücretle birlikte, asgari ücrete endeksi olan Sigorta Primine Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinin Prime Esas Kazancın Alt ve Üst Sınırı,  askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanma talebinde bulunan kişi tarafından belirlenebilecek Sigorta Primine Esas Kazancın günlük alt ve üst sınırı ve buna bağlı olarak da ödenecek prim/borç miktarı artmıştır. Buna göre;

 

             1-  Asgari ücret, 01.01.2016- 31.12.2016 tarihleri arasında, işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı brüt 54,90 TL., aylık 1.647,00 TL. olarak belirlenmiştir.

 

            2- Sigorta Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları:

 

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların  sigorta primi ve işsizlik sigortası primlerine esas;

Günlük kazanç alt sınırı :      54,90 TL,

Aylık kazanç alt sınırı    : 1.647,00 TL

 

Günlük kazanç üst sınırı :      356,85 TL,

Aylık kazanç üst Sınırı   : 10.705,50 TL olacaktır.

 

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalıların aylık ücreti kaç lira olursa olsun, 10.705.50 TL’yi aşan kısmından sigorta primi ve işsizlik sigortası primleri kesilmeyecek. Ayrıca, isteğe bağlı prim ödeyen ile  5510 sayılı Kanunun 4/b  maddesi kapsamında (Bağ-Kur) sigortalı olan ticari ve mesleki faaliyette bulunan ve  şirket ortakları da aynı şekilde aylık  sigorta primine esas kazançlarını 1.647,00 TL. den az ve 10.705,50 TL. den fazla beyan edemeyeceklerdir.

 

            II-  ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ OLAN SPEK ALT VE ÜST SINIRI:

 

1-      Yurt Dışındaki İşyerlerinde Çalıştırılacak İşçilerinin Prime Esas Kazancın

Alt ve Üst Sınırı:

 

            5510 sayılı Kanunun 82. maddesinde, 6552 sayılı Kanunla daha önce yapılan  düzenlemeye göre,  sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri için ödenecek kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası primleri, aylık asgari ücretin 3 katı olan 4.941,00 TL. üzerinden ödenecektir.

 

            2- Askerlik, doğum ve Yurtdışı Hizmet Borçlanmalarında Prim Oranları:

 

Askerlik, doğum ve yurtdışı hizmet borçlanmalarında, borçlanacak kişi tarafından, sigorta primine esas kazancın günlük alt sınır olan 54,90 TL ile günlük üst sınırı olan 356,85 TL arasında olmak üzere belirlenebilecektir. Hizmet borçlanması talebinde bulunacak olanların beyan edecekleri bir günlük kazancın % 32’si oranında ödenecek olan sigorta primi, bir günlük borçlanma için  en az 17,57 TL, en fazla ise 114,20 TL olacaktır.

 

3- 2016 Yılanda Uygulanacak Asgari geçim İndirimi:

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa göre, Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin (1.647,00) yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si,    çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5’idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır.   

            Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın (% 15) çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

 

            Yukarıda açıklanan kanun hükmüne göre, asgari geçim indirimi şöye olacaktir: 

           

 

Medeni Hali

Aylık

Medeni Hali

Aylık

Bekar

123,53

 

 

Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz

148,23

Evli eşi çalışan ve  çocuksuz

123,53

Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

166,76

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu

142,05

Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu

160,58

Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu üst sınır

209,99

Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu

185,29

Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu

197,64

Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu

209,99

Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu üst sınır

209,99

             

           2016 yılında uygulanacak olan yeni asgari ücretin tüm çalışanlara ve işverenlere yararlı sonuçlar doğurmasını dilerim.                   

 

 

                                  

Büklüm Sokak No: 9/4 Kavaklıdere- ANKARA

Tel: 0312- 4199369  Fax: 0312- 4199371

e-posta: ahmetagar@ahmetagar.com

Web : www.ahmetagar.comBu yazı 2,076 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.

  Diğer köşe yazıları

   Tüm Yazılar 
  • 28 Temmuz 2021 Aylık 75 TL Asgari Ücret Desteği 2021 Ocak Ayından İtibaren Verilecek
  • 14 Haziran 2021 SGKya Olan Borçlar Yapılandırılarak Taksitler Halinde Ödenebilecek
  • 20 Mayıs 2021 Toplu İşçi Çıkarma Hangi Durumlarda Mümkün Olur?
  • 26 Nisan 2021 Kısa Çalışma Ödeneği Süresi Uzatıldı, Bazı İşyerlerinin Nisan ve Mayıs Aylarına Ait
  • 29 Mart 2021 Kısa Çalışma Ve Ücretsiz İzin Süreleri İşçinin Kıdem ve Yıllık İzin Hesabında Dikkate Alınması Gerekir
  • 27 Şubat 2021 51 İl ve 2 İlçede Uygulanan İşverenlere 6 Puanlık İlave Prim Teşviki İndi
  • 25 Ocak 2021 İşveren Tarafindan Ücretsiz İzne Ayıranlara Ödenen Nakdi Ücret Desteği İle Bağ-Kur, İsteğe Bağlı Ve Zorunlu GSS
  • 23 Aralık 2020 Yeni İşçi Alan İşverenlerin Yararlandıkları Bazı Sigorta Prim Teşviklerinin Süreleri Uzatılmıştır
  • 20 Kasım 2020 Sosyal Güvenlik Kurumuna Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması İmkanı Getirdi
  • 23 Eylül 2020 Meslek Mensuplarının Düzenledikleri Belge, Bildirge ve Beyannamelerden Dolayı İşverenlerle Müşterek ve Müteselsi
  • 27 Ağustos 2020 İşçinin İşe İadesi Ve SGKya Yapılacak Bildirimler İle İlgili Uygulamalar
  • 4 Ağustos 2020 Kısa Çalışma Süresinden Normal Çalışma Süresine Geçen İşyerleri Üç Ay Süreyle Sigorta
  • 29 Haziran 2020 01.07.2020 Tarihinden İtibaren Az Tehlikeli İşyerinde İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi Çalıştırmak Zorunludu
  • 22 Mayıs 2020 Şirketlerin Yabancı Ortaklarına Çalışma İzni Alma Şartları
  • 22 Nisan 2020 İhale Konusu İşlerin Devamlı İşyeri İşçileri İle Yapılan İşlerde Asgari İşçilik Uygulaması Ve Prim
  • 15 Nisan 2020 2020 Yılında Uygulanacak Olan Asgari Ücret Desteği
  • 23 Mart 2020 Kornavirüs Nedeniyle Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğine Başvuru
  • 24 Şubat 2020 Şirket Ortaklarının Kendi İşyerinde 4/A Kapsamında Sigortalı Olmaları Halinde Emekli Aylıkları İptal Edilecek
  • 24 Haziran 2019 İşverenlerin Kısa Çalışma Ve Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanma Şartları
  • 27 Mayıs 2019 Mesleki Yeterlilik Belgesi Olmayan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşlerde Çalıştırılamayacak
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  13,597 µs