En Sıcak Konular

Reform Paketi’ne Anadolu yorumu

18 Mart 2021 08:58 tsi
Reform Paketi’ne Anadolu yorumu Anadolu iş ve finans dünyası, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik Reform Paketini DÜNYA'ya değerlendirdi.

Reform Paketi’ne Anadolu yorumu

DÜNYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen Cuma günü açıklanan Ekonomik Reform Paketi, Anadolu iş ve finans dünyasında genellikle olumlu karşılandı. Dünya’ya görüş açıklayan İş dünyası örgütleri yöneticileri pakette yer alan düzenlemelerin bir an önce ve adil bir şekilde uygulamaya geçirilmesini isterken, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan Ekonomi Reform Paketinde üretime, üretene, istihdama ve ihracata destek vurgusunun çok önemli olduğunu ancak, buna ek olarak salgın sürecinde firmaları kısa vadede destekleyecek uygulamalarına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Kızıltan, “Kalp krizi geçiren hastaya dengeli beslenme önerimiz bir işe yaramaz” görüşünü dile getirdi. Ekonomik Reform Paketiyle ilgili değerlendirmeler şöyle:

“Paket yatırımcı dostu”

Adana Sanayi Odası (ADASO) Başkanı Zeki Kıvanç: “Paketin, piyasa ve yatırımcı dostu olduğunu, kamu maliyesi ve fiyat istikrarını ön plana çıkardığını belirtebiliriz. Mevcut teşvik sisteminin sadeleştirilerek seçici ve süreli bir yapıya kavuşturulması, bu anlamda tüm destek ve uygulamaların merkezi bir platform çerçevesinde takip edilecek olmasını önemsiyoruz. Böylece devlet kaynakları etkin kullanılmış olacaktır. Programda sanayide yeşil dönüşümü destekleyecek politikaların ortaya konmuş olmasını da sanayi yatırımları açısından çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Ayrıca, esnafa yönelik gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılmasının kısa sürede olumlu etkileri görülecektir.”

“Büyüme üretim ve ihracata bağlı”

Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi: “En başta hukuk ve ekonomiyi önceleyerek yeni bir reform hareketi başlatılmasının çok önemli ve zamanında alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Daha önce de hep vurgu yaptığımız gibi ülkemiz ekonomisinin, orta ve uzun vadede konjonktürel sorunlarla başa çıkabilmesi, büyümesi, istikrarın sağlanması üretim ve ihracata bağlıdır.”

“Atılan adımları önemsiyoruz”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım: “Pandeminin etkisiyle daha da derinleşen yapısal sorunlarımızın giderilmesi için atılan adımları önemsiyoruz. Reform deyince beklentimiz; güçlü, güvenilir, küresel rekabet gücü yüksek bir Türkiye ekonomisinin tahsisi için gerekli ortamın oluşturulmasıdır.”

“Reel ekonomiye güç katacak”

Mehmet Akıncı Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı: “İş dünyasının bir bütün halinde istişare edilerek ele alındığı bu reformist adımların uygulamada hızlı ve uygun bir takvim planına göre hayata kazandırılması hiç kuşkusuz reel ekonomiye güç katacaktır.”

“Faiz düşünce Eximbank’ın TL kredisi durduruldu”

TOBB Hazır Giyim Sanayi Meclis Başkanı Şeref Fayat: “Özellikle son dönemde faizlerin yükselmesi ile birlikte ihracatçıların Eximbank sayesinde makul faizle finansmana ulaşmada her hangi bir engel yok. Bazen TL düşük olduğunda TL kredilere yöneliyoruz. Eximbank’ın dönem dönem TL kredi kullandırımı durduruluyor. Geçen yıl Temmuz- Ağustos aylarında faiz çok düşünce herkes TL kullanmak istedi, bazen TL kredi kullandırımı durduruldu.”

“Güven ve istikrar ihtiyacı karşılığını buldu”

Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap: “Son dönemde yapılan istişarelerde kilit noktalar olarak öne çıkan ‘Güven ve İstikrar’ ihtiyacının reformlarda karşılığını bulması oldukça anlamlı oldu. Manisa özelinde de pek çok ürün ve kategoride miktar ya da değer bazında ilk sıralarda üretmeye, iç ve dış ticaretimizi sürdürmeye, istihdam oranı ve diğer pek çok göstergede Türkiye ortalamasının üzerinde sonuçlar elde etmeye devam edeceğimize inanıyoruz.”

“Ekonomik virüsün panzehiri nitelikli üretim”

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay: “Ekonomi paketi çalışma hayatının tüm aktörlerine temas eden kapsamlı bir program olarak motivasyonumuzu artırmıştır. En büyük gücümüz, ekonomideki virüsün de panzehri olan nitelikli üretimdir.”

“Gıda israfını azaltma düzenlemeleri önemli”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı: “Reform paketinde yer alan dijital tarım pazarı ve gıda bankacılığının yaygınlaştırılması, sebze ve meyvede zayiatı azaltan soğuk zincirlerin desteklenmesi, sözleşmeli tarım modelinin ülke geneline yayılması gibi birtakım düzenlemelerin, israfı azaltma ve gıda enflasyonunu kontrol altına alarak suni fiyat artışlarının önüne geçmesi noktasında oldukça önemli olduğunu düşünüyorum.”

“Esnaf kesimine destekten memnunuz”

Zekeriya Mutlu İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı: Esnaf sanatkarlar pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla bu kesime yönelik yapılan her desteği memnuniyetle karşılamaktayız. Paket, basit usulde vergilendirilen üyelerimizi rahatlatacaktır. Benzer kolaylıkların pandemi sürecinde işletmeleri kapalı olan ancak gelir vergisine tabi çalışan üyelerimiz için de uygulanmasını bekliyoruz.”

“Her kesime olumlu yansıyacak”

İzmir Ticaret Borası Başkanı Işınsu Kestelli: “Ekonomi reform paketi, fiyat istikrarının sağlanması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi, istihdamın desteklenmesi, bütçenin disipline edilmesi ve kamuda israfın önlenmesine yönelik içeriğiyle son derece pozitif. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması, beyan yükümlülüklerinin kaldırılması ve ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da cesaret verici. Bu durum öncelikle üretime ve ihracata; dolayısıyla da istisnasız her kesime olumlu şekilde yansıyacaktır.”

“Kobilerin iş hacminde artış sağlayacak”

Bilal Saygılı MÜSİAD İzmir Şube Başkanı: “Özellikle esnafımıza sağlanan Gelir Vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Harcama disiplininin sağlanması, kamuda israfın azaltılması, bütçenin yeniden imar edilmesi ve nakit yönetiminde verimliliğin artırılması; kamu harcamaları ve yatırımlarının ekonomik büyümeye verdiği katkıyı artıracaktır.

“Kamunun harcama disiplini önemli”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir: “Pakette yer alan kamu harcama disiplini, şeffaflık, tasarruf vurgusu, vergi düzenlemelerinin sadeleştirilmesi, vergi inceleme sürelerinin kısaltılması ve dijitalleşmesi, güven unsuru, kamu ihalelerindeki şeffaflık ve bürokrasinin azaltılması vurgularını önemli buluyoruz. Özellikle Kredi Garanti Fonu’nun katma değeri yüksek üretimi ve nitelikli istihdamı uygun maliyetli selektif kredilerle destekleyecek şekilde yeniden yapılandırılacak olmasını çok değerli görüyoruz.

“Türkiye’nin geleceği için ümit verici”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: “Türkiye’nin güçlü yönlerinin öne çıkarılması ve sorunlarına gerçekçi çözümler sunulması, Türkiye’nin geleceği için ümit vericidir. Türkiye, reform paketi içinde yer alan dönüşümleri temel alarak, bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir.”

“Doğru adımlar”

Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler: “Kamuda hizmet dışındaki masrafların azaltılması, döviz yerine Türk Lirası ile borçlanılacak olması, kamunun ithal ürün kullanımını düşürmek için yerli üreticiyi desteklemesinin doğru adımlar olduğunu düşünüyorum “

“Mali disiplin ve şeffaflık adımları olumlu”

Adana Ticaret Odası (ATO) Başkanı Atila Menevşe: Ekonomi reform paketinde atılan adımlar, özellikle küçük işletmeler için sevindirici. Ekonomi Reform Paketi'ndeki şeffaflık ve mali disiplin ana başlıklarını, kamu giderlerinin kısılması başta olmak üzere, fiyat istikrarının sağlanmasından, cari açığın azaltılmasına kadar makro hedeflere ulaşacağımız doğru ve olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz.

“Halka arz sürecinin kolaylaştırılması önemli”

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci: “Sık sık sıkıntı çektiğimiz kamu ihalelerinin şeffaf ve dijital yöntemle yapılması da bir takım problemleri çözecektir. Reform paketinde bana göre en önemli konulardan biri halka arz sürecinin kolaylaştırılmasıdır. Bu sermaye sıkıntısı çeken şirketleri rahatlatacaktı.”

“Hayata geçirilirse milli gelirimiz artar”

Denizli Ticaret Borsası Başkanı İbrahim Tefenlili: Reform Paketinde mali disiplin ve enflasyonla mücadele ön plana çıkıyor. Paketin özüne baktığımızda yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın artacağını görüyoruz. Paketteki konular açıklandığı gibi hayata geçirilirse milli gelirimiz artacak ve enflasyon tek haneli sayılara inecektir.”

“Yatırımlar için uygun iklim oluşturur”

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: “ İhracatla büyüyeceğimize ve yatırım ikliminin iyileştirilerek yabancı sermaye girişinin hızlandırılacağına inanıyoruz. Yatırımlar için uygun bir iklim oluşturulması, paketlerdeki reformların hayata geçirilmesi ve öngörülebilirliğin sağlanması büyük önem taşıyor.”

“Bir an önce harekete geçirilmeli”

Mersin Ticaret Borsası Başkanı Ö. Abdullah Özdemir: “Açıklanan hedeflere yönelik eylem planlarının bir an önce harekete geçirilmesi durumunda ve ülkemizin tüm dinamikleri olarak bir bütün halinde hareket edebildiğimiz taktirde Türkiye’nin üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta çok daha güçlü bir ivme kazanacağı kanaatindeyim.”

“Adaletli uygulansın”

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Talat Dinçer: “Genel anlamıyla paketi olumlu bulduk ancak program kapsamında hayata geçirilecek proje ve uygulamalar bürokratlarımız ve bakanlıklarımız iyi çalışıp, açıklanan başlıkların altını iyi ve adaletli uygulamalarla doldurmaları gerekiyor. Çünkü bugüne kadar reform adı altında açıklanan teşvik ve destek uygulamalarından sadece belirli ölçekteki işletmeler yararlandı.”

"Samimi bir uygulama istiyoruz"

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Meclis Başkanı Sebahattin Arslantürk: “Ekonomik Reform Paketi verenden alana kadar herkes tarafından dürüst, samimi ve tamamen amaca yönelik ve de konulan ilkelerden taviz verilmeden uygulanırsa yararlı olur. Reform paketimide dar gelirli küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor ve yaklaşık 850 bin esnafımızı kapsıyor. Gerçek manada esnaf kapsamında olanlara yönelik olarak kullanıldığında da olumlu etki sağlayacağını söyleyebiliriz. Reform tedbirlerinde orta vadede olanlara göz atacak olur isek, kamu harcamaları ile ilgili tasarrufların ve bütçe disiplinine verilen önceliğin ilk sırada yer alması da tam isabettir. Çünkü tasarrufa devletin öncülük etmesi, vatandaşını da bu yöne sevk edecektir”

"Kısa vadeli desteklere ihtiyaç var"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Ekonomik Reform Paketinde üretime, üretene, istihdama ve ihracata destek vurgusunun çok önemli olduğunu söyledi. Kızıltan, açıklanan destek konularına ek olarak pandemi sürecinde firmaları kısa vadede destekleyecek uygulamalarına ihtiyaç olduğunu kaydetti. Ekonomiye anında olumlu yansıyacak ve sayısız sektör ve firmayı rahatlatacak, istihdamı, üretimin devamını sağlayacak, ekonominin nefes yollarını açacak olan kısa vadeli desteklerin ve çözümlerin pandemiden olumsuz etkilenen sektörler için hayati öneme sahip olduğunu kaydeden Ayhan Kızıltan şöyle dedi:

“Ülkemizin birçok ekonomik sorununun çözümü köklü yapısal reformlara bağlıdır. Ama kalp krizi geçiren hastaya dengeli beslenme önerimiz bir işe yaramaz. Ülkemiz ve dünya bugünlerde olağanüstü bir pandemi döneminden geçiyor. Kriz anlarında önemli olan anında, kısa vadeli sonuçlarla durumu rahatlatmaktır. Çünkü küçük ve orta büyüklükteki firmaların, özellikle esnafın, hizmetler sektörünün dayanacak gücü kalmadı. Üreten kısmen de olsa ihracatla ayakta durmaya çalışıyor ama ekonominin kalan kısmı yok olma aşamasında. Kriz anında yapılacak şey anlık müdahaledir. Şu anda ekonomimizin hem firmalarımızı kurtaracak, nefes almalarını sağlayacak hem de üretim ve istihdamı devam ettirecek işte bu anlık müdahalelere ihtiyacı vardır. Gelecek önemli ama bugünü kaybedersek gelecek olmaz”

"Evrensel hukuk ilkeleri sağlanmalı"

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) Başkanı Akın Akıncı: ‘’Yatırım ortamının iyileşmesi ve uzun vadeli dış kaynak girişi yapısal reformlarla, ülkenin güven ve itibar kazanmasıyla mümkün olacak. Bu yönde en önemli reform alanı evrensel hukuk ilkelerinin geçerliliğinin sağlanması olacaktır. Reformun teknik düzenlemelerden öte kurumsal yapı ve anlayış değişikliği olduğu asla göz ardı edilmemeli, bu yönde gözle görülür şekilde köklü ve somut eylemler uygulamaya geçirilmelidir. Pandeminin etkilerinin devam ettiği bir süreçte, bütçe açığının ulusal gelirin yüzde 3.5’una indirilmesi hedefi anlaşılabilir değil. Bütün ülkelerde genişletici politikalarla ekonomide canlanma destekleniyor, mevcut durumda zaten bütçe açığı yüzde 3.5’u geçmiyor. Ülkemizde bu politikanın nedeni enflasyonu düşürmek ise, bunun için girdi maliyetlerini düşürecek vergi indirimleri uygulamak daha doğru olacaktır. En yüksek israf kamu üst kesiminde, tasarrufa buradan başlamak şart. Kamu kesiminde israfa yönelik harcamalar kısılırsa bu konuda epey yol alınacaktır. “ Bu haber 941 defa okundu.


Yorumlar

 + Yorum Ekle 
  kapat

  Değerli okuyucumuz,
  Yazdığınız yorumlar editör denetiminden sonra onaylanır ve sitede yayınlanır.
  Yorum yazarken aşağıda maddeler halinde belirtilmiş hususları okumuş, anlamış, kabul etmiş sayılırsınız.
  · Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında açıkça suç olarak belirtilmiş konular için suçu ya da suçluyu övücü ifadeler kullanılamayağını,
  · Kişi ya da kurumlar için eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi ya da kurumlara karşı tehdit, saldırı ya da tahkir içerikli ifadeler kullanılamayacağını,
  · Kişi veya kurumların telif haklarına konu olan fikir ve/veya sanat eserlerine ait hiçbir içerik yayınlanamayacağını,
  · Kişi veya kurumların ticari sırlarının ifşaı edilemeyeceğini,
  · Genel ahlaka aykırı söz, ifade ya da yakıştırmaların yapılamayacağını,
  · Yasal bir takip durumda, yorum tarih ve saati ile yorumu yazdığım cihaza ait IP numarasının adli makamlara iletileceğini,
  · Yorumumdan kaynaklanan her türlü hukuki sorumluluğun tarafıma ait olduğunu,
  Bu formu gönderdiğimde kabul ediyorum.
  BİZE ULAŞIN: info@resulkurt.com
  TWİTTER/resulkurt34
  En Çok Okunan Haberler


  Haber Sistemi altyapısı ile çalışmaktadır.
  8,064 µs